Het persoonlijkheidsprofiel van Vincent van Gogh, romanticus

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van Vincent van Gogh. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Autonomie

De term ‘autonomie’ verwijst naar het vermogen en de wens van een individu om zelfstandig te handelen en eigen beslissingen te nemen.

 1. Unieke Artistieke Stijl: Van Gogh’s schilderijen waren uniek en onderscheiden zich van de gebruikelijke trends van zijn tijd. Hij schilderde met gedurfde, emotionele penseelstreken en gebruikte levendige, vaak niet-realistische kleuren. Dit toont zijn autonomie in het volgen van zijn eigen artistieke visie, in plaats van zich te conformeren aan de heersende esthetiek.
 2. Zelfmotivatie: Van Gogh was grotendeels autodidact in de schilderkunst. Hij bestudeerde kunst op eigen initiatief, kopieerde werken van anderen om technieken te leren, en experimenteerde volop. Dit toont zijn autonomie in het najagen van zijn eigen leer- en groeipaden.
 3. Persoonlijke Overtuigingen: Van Gogh had sterke persoonlijke overtuigingen en volgde ze vaak ten koste van zijn relaties en welzijn. Bijvoorbeeld, hij leefde een tijdje in armoede om dichter bij de arbeidersklasse te zijn, die hij vaak schilderde. Dit toont zijn autonomie in het volgen van zijn eigen morele kompas.
 4. Zelfexpressie: Van Gogh gebruikte zijn kunst als een vorm van zelfexpressie, om zijn persoonlijke emoties en ervaringen te communiceren. Dit toont zijn autonomie in het gebruik van zijn werk om zijn eigen stem te laten horen.

Antagonism

Antagonisme is een persoonlijkheidskenmerk dat verwijst naar gedrag dat negatief, vijandig of competitief is in de interactie met anderen.

 1. Moeilijke Relaties: Van Gogh staat bekend om zijn tumultueuze relaties, waaronder die met zijn familie, collega’s en vrienden. Zijn relatie met de kunstenaar Paul Gauguin is een bekend voorbeeld, die eindigde in een heftige ruzie en Van Gogh die een deel van zijn eigen oor afsneed.
 2. Emotionele Instabiliteit: Van Gogh leed aan ernstige psychische problemen, waaronder episoden van psychotische aanvallen, die vaak gepaard gingen met agressief gedrag. Hij was ook bekend om zijn intense emoties en stemmingen, die zouden kunnen bijdragen aan antagonistisch gedrag.
 3. Confrontatie met de Kunstwereld: Van Gogh’s werk werd tijdens zijn leven grotendeels genegeerd of afgewezen door de kunstwereld. Zijn afwijzing van gevestigde artistieke conventies en zijn strijd om erkenning zouden kunnen bijdragen aan een gevoel van antagonisme.
 4. Zelfdestructief Gedrag: Van Gogh’s zelfdestructieve gedrag, inclusief zijn verwaarlozing van zijn fysieke gezondheid en zijn uiteindelijke zelfmoord, kunnen worden gezien als een vorm van innerlijk antagonisme.

Strijdvaardig

“Strijdvaardig” is een term die vaak gebruikt wordt om mensen te beschrijven die snel tot confrontatie neigen, die vastberaden en uitgesproken zijn, en die niet bang zijn om een strijd aan te gaan of te vechten voor wat zij geloven dat juist is.

 1. Vasthouden aan Artistieke Visie: Ondanks kritiek en gebrek aan erkenning tijdens zijn leven, bleef Van Gogh trouw aan zijn unieke artistieke visie. Hij was niet bereid om zich aan te passen aan de populaire stijlen van zijn tijd om acceptatie of succes te bereiken.
 2. Uitgesproken Over Overtuigingen: Van Gogh was bekend om zijn sterke overtuigingen en was niet bang om ze uit te spreken. Dit blijkt uit zijn brieven, waaronder zijn uitgebreide correspondentie met zijn broer Theo, waarin hij vaak zijn meningen en gevoelens over kunst en leven uiteenzette.
 3. Confrontaties in Persoonlijke Relaties: Van Gogh had verschillende conflicten in zijn persoonlijke relaties, waaronder een beroemd conflict met de kunstenaar Paul Gauguin, dat culmineerde in een heftige ruzie.
 4. Worsteling met Geestelijke Gezondheid: Van Gogh’s strijd met geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder depressie en mogelijke psychoses, zou ook kunnen bijdragen aan een hogere score op strijdvaardigheid. Zijn intense emoties en stemmingen konden leiden tot conflict en confrontatie.

Enthousiasme

“Enthousiasme” wordt vaak gebruikt om iemand te beschrijven die een hoge mate van opwinding, interesse of passie toont voor activiteiten, ideeën of mensen.

 1. Passie voor Kunst: Van Gogh staat bekend om zijn intense passie voor kunst. Hij heeft in slechts een decennium meer dan 2.000 kunstwerken gecreëerd, waaronder ongeveer 860 olieverfschilderijen. Deze productiviteit toont een hoge mate van enthousiasme en toewijding aan zijn werk.
 2. Oog voor Detail: Van Gogh’s schilderijen tonen een diep enthousiasme voor de wereld om hem heen. Hij had een scherp oog voor detail en kon alledaagse taferelen op een levendige en indringende manier vastleggen.
 3. Diepe Emoties: Van Gogh’s schilderijen zijn bekend om hun emotionele diepte en intensiteit, wat een uiting kan zijn van zijn enthousiasme. Zijn vermogen om zijn innerlijke gevoelens en passies te uiten via zijn kunst toont een diep gevoel van betrokkenheid en opwinding.
 4. Brieven aan Theo: De brieven die Van Gogh aan zijn broer Theo schreef, getuigen ook van zijn enthousiasme. Hij schreef uitvoerig over zijn ideeën over kunst, zijn plannen voor toekomstige werken, en zijn diepe bewondering voor bepaalde kunstenaars en schrijvers.

Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Het persoonlijkheidsprofiel van J.R.R. Tolkien, loyalist

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van J.R.R. Tolkien. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Exploratie

Dit zijn de redenen waarom Tolkien hoog zou scoort op ‘Exploratie’, vooral in termen van zijn creatieve en intellectuele inspanningen.

 1. Fantasiewereld-creatie: Tolkien is beroemd om zijn gedetailleerde creatie van Midden-aarde, een complexe fantasiewereld met zijn eigen geschiedenis, talen, geografie, culturen en mythologieën. Dit toont een enorme mate van verkenning op het gebied van verbeelding en wereldbouw.
 2. Talen: Tolkien was een filoloog, gespecialiseerd in oude talen en literatuur. Hij heeft zelfs verschillende talen gemaakt voor zijn fictieve rassen in Midden-aarde, zoals Elfs en Dwergs. Dit getuigt van een grote mate van intellectuele verkenning.
 3. Literaire diepte: De boeken van Tolkien, zoals “The Hobbit” en “The Lord of the Rings”, verkennen diepgaande thema’s zoals heldhaftigheid, opoffering, dood, en de strijd tussen goed en kwaad. Deze thematische verkenningen dragen bij aan de diepte en breedte van zijn werk.
 4. Invloed op het fantasy-genre: Tolkien wordt vaak erkend als de ‘vader’ van het moderne fantasy-genre. Zijn werk heeft de weg vrijgemaakt voor talloze andere schrijvers om hun eigen werelden en verhalen te verkennen, wat zijn impact op literaire verkenning verder vergroot.

Autonomie

De term ‘autonomie’ verwijst vaak naar het vermogen en de wens om onafhankelijk te handelen en eigen beslissingen te nemen.

 1. Unieke Creativiteit: Tolkien’s werken, zoals “The Lord of the Rings” en “The Hobbit,” zijn uniek en vernieuwend. Hij creëerde zijn eigen fantasiewereld met eigen talen, rassen, geografie en geschiedenis. Dit toont een sterke autonomie in zijn creatieve proces.
 2. Filologische Interesses: Tolkien was een expert in oude talen en literatuur. Hij gebruikte zijn kennis om eigen talen te ontwerpen voor zijn verzonnen rassen in Midden-aarde. Dit toont aan dat hij autonoom leerde en werkte.
 3. Academische Carrière: Tolkien was een gerespecteerd professor aan de Universiteit van Oxford. Academische posities vereisen een hoge mate van autonomie, aangezien ze vaak onafhankelijk onderzoek en lesgeven inhouden.
 4. Perseverance: Tolkien’s leven omvatte enkele belangrijke uitdagingen, waaronder dienen in de Eerste Wereldoorlog en het verlies van naaste vrienden. Desondanks bleef hij toegewijd aan zijn werk en creatieve inspanningen, wat kan duiden op een sterke innerlijke drive en autonomie.

Open voor Redeneringen

‘Open voor Redeneringen’ is een persoonlijkheidskenmerk dat vaak geassocieerd wordt met openheid voor nieuwe ideeën, een bereidheid om intellectuele problemen te overdenken, een interesse in abstracte concepten en het vermogen om complexe informatie te analyseren.

 1. Creatie van Midden-aarde: Tolkien’s uitgebreide en gedetailleerde creatie van een fantasiewereld – compleet met zijn eigen geschiedenis, talen, geografie, culturen en mythologieën – toont een openheid voor nieuwe ideeën en een vermogen om complexe concepten te overdenken en te integreren.
 2. Academische carrière: Tolkien was een professor aan de Universiteit van Oxford en een expert in oude talen en literatuur. Dit toont een hoge mate van intellectuele nieuwsgierigheid en het vermogen om complexe informatie te analyseren.
 3. Schrijven van complexe verhalen: Zijn romans, waaronder “The Hobbit” en “The Lord of the Rings”, bevatten complexe verhaallijnen, diepgaande personages en rijke thema’s. Dit toont een openheid voor het overdenken van complexe problemen en het analyseren van menselijk gedrag en motivaties.
 4. Creatie van talen: Tolkien’s creatie van verschillende fictieve talen voor zijn werken toont een hoog vermogen om abstracte ideeën te overdenken en te werken met complexe systemen van regels en patronen.

Onthecht (Detached)

 1. Creatieve Onafhankelijkheid: Tolkien’s werken zijn uniek en vernieuwend. Hij creëerde zijn eigen fantasiewereld met een diepgaande geschiedenis, talen en culturen. Dit toont een vermogen om afstand te nemen van bestaande literaire conventies en onafhankelijk te creëren.
 2. Academische Carrière: Zijn positie als professor vereiste het vermogen om objectief en analytisch te denken, wat vaak een zekere mate van onthechting vereist.
 3. Levenservaringen: Tolkien heeft aanzienlijke uitdagingen in zijn leven meegemaakt, waaronder de Eerste Wereldoorlog en het verlies van naaste vrienden. Het vermogen om met dergelijke traumatische ervaringen om te gaan, kan soms gepaard gaan met een zekere mate van onthechting.
 4. Diepgaande Thema’s: De thema’s in Tolkien’s werken, zoals de strijd tussen goed en kwaad, sterfelijkheid en opoffering, suggereren een vermogen om diepgaande en potentieel verontrustende onderwerpen te verkennen, wat kan duiden op een zekere mate van onthechting.

Onbewogen

‘Onbewogen’ is een term die vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar iemand die kalm, stabiel en niet gemakkelijk verstoord is door emotionele omstandigheden.

 1. Academische Houding: Als professor aan de Universiteit van Oxford zou Tolkien’s academische houding en discipline kunnen wijzen op een mate van emotionele stabiliteit en onbewogenheid. Academisch werk vereist vaak objectiviteit en emotionele controle, vooral bij het behandelen van complexe en uitdagende onderwerpen.
 2. Trauma en Veerkracht: Tolkien diende in de Eerste Wereldoorlog en verloor veel van zijn vrienden. Ondanks deze traumatische ervaringen bleef hij productief en succesvol in zijn academische en literaire carrières, wat kan duiden op een zekere mate van emotionele stabiliteit en onbewogenheid.
 3. Stabiele Schrijfstijl: Tolkien’s schrijfstijl is over het algemeen gedetailleerd, methodisch en consistent, wat kan wijzen op een kalme en onbewogen persoonlijkheid. Zijn vermogen om complexe verhalen en werelden te creëren en te onderhouden over lange tijdsspannes kan ook een teken zijn van emotionele stabiliteit.
 4. Persoonlijk Leven: Tolkien was getrouwd met Edith Bratt van 1916 tot haar dood in 1971, en ze hadden samen vier kinderen. Dit lange en stabiele huwelijks- en gezinsleven kan ook wijzen op een zekere mate van emotionele stabiliteit en onbewogenheid.

Tweede Viool

De term “Tweede Viool” wordt vaak gebruikt om iemand te beschrijven die tevreden is met het spelen van een ondersteunende of minder prominente rol in plaats van altijd op de voorgrond te staan.

 1. Ondersteunende Academische Rol: Als professor aan de Universiteit van Oxford speelde Tolkien een ondersteunende rol in de academische groei van zijn studenten. Hij was niet noodzakelijkerwijs de ‘ster’, maar hij droeg bij aan de ontwikkeling van anderen.
 2. Groepsverband: Tolkien was lid van de Inklings, een informele literaire discussiegroep aan de Universiteit van Oxford. Hoewel hij een belangrijk lid was, was hij een van de velen in deze groep en werkte hij samen met andere intellectuelen in plaats van altijd op de voorgrond te staan.
 3. Invloed op Fantasy-genre: Hoewel Tolkien’s werk enorm invloedrijk is geweest, heeft hij nooit gezocht naar persoonlijke roem of erkenning. In plaats daarvan droeg zijn werk bij aan de groei en ontwikkeling van het fantasy-genre als geheel.
 4. Bescheiden Persoonlijkheid: Uit beschrijvingen van mensen die hem kenden, lijkt het erop dat Tolkien een tamelijk bescheiden en gereserveerde persoon was. Hij leek tevreden met het leven van een relatief rustig en privéleven als academisch en schrijver, zonder de behoefte om altijd in de schijnwerpers te staan.

Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Het persoonlijkheidsprofiel van Pep Guardiola, perfectionist

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van Pep Guardiola. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Sociale Stabiliteit

Dit zijn de redenen waarom Pep Guardiola, een van de meest succesvolle voetbalcoaches ter wereld, hoog scoort op de eigenschap van sociale stabiliteit.

 1. Emotionele intelligentie: Guardiola staat bekend om zijn vermogen om zich in te leven in de mensen om hem heen en hen te begrijpen. Dit is een belangrijk onderdeel van sociale stabiliteit, omdat het helpt bij het opbouwen van sterke relaties en het vermijden van conflicten.
 2. Leiderschap: Guardiola heeft bewezen een effectieve leider te zijn, zowel op het veld als daarbuiten. Hij is in staat om een groep individuen te verenigen en hen naar een gemeenschappelijk doel te leiden. Dit vereist een hoge mate van sociale stabiliteit.
 3. Geduld en doorzettingsvermogen: Guardiola is bekend om zijn geduld en doorzettingsvermogen, twee eigenschappen die bijdragen aan sociale stabiliteit. Hij is in staat om onder druk te blijven werken en te blijven streven naar succes, zelfs in het licht van tegenslagen.
 4. Communicatievaardigheden: Guardiola is een uitstekende communicator, zowel op als naast het veld. Hij kan complexe ideeën duidelijk en overtuigend overbrengen, en hij is ook een goede luisteraar. Dit zijn belangrijke aspecten van sociale stabiliteit.
 5. Respect voor anderen: Guardiola heeft een diep respect voor anderen, ongeacht hun positie of status. Hij behandelt iedereen met gelijkheid en waardigheid, wat helpt bij het opbouwen van een stabiele sociale omgeving.

Exploitatie

Ik vermoed dat je met “exploitatie” bedoelt dat Pep Guardiola hoog scoort op het vermogen om optimaal gebruik te maken van de middelen en talenten die tot zijn beschikking staan. Dit zou meer in de context van een coach of manager zijn dan in de alledaagse zin van het woord “exploitatie”. Hier zijn de redenen:

 1. Uitstekende tactische kennis: Guardiola staat bekend om zijn diepgaande begrip van voetbaltactieken en strategie. Hij is in staat om de sterke punten van zijn spelers te identificeren en deze optimaal te benutten op het veld.
 2. Ontwikkeling van spelers: Guardiola heeft een bewezen staat van dienst in het ontwikkelen van talenten. Hij is in staat om het potentieel in jonge spelers te zien en hen te helpen dat potentieel te bereiken. Dit betekent dat hij in staat is om het menselijk kapitaal binnen zijn team optimaal te benutten.
 3. Innovatie: Guardiola staat bekend om zijn bereidheid om te experimenteren en nieuwe ideeën te proberen. Dit betekent dat hij vaak nieuwe manieren vindt om zijn middelen te benutten en zijn team te verbeteren.
 4. Teamwork: Guardiola hecht veel waarde aan het idee van een team als een collectief, waarbij elke speler een rol speelt. Dit betekent dat hij in staat is om het beste uit zijn spelers te halen door hen te laten samenwerken en elkaars sterke punten te benutten.
 5. Uithoudingsvermogen en consistentie: Guardiola’s teams staan bekend om hun vermogen om gedurende een heel seizoen op een hoog niveau te presteren. Dit is een bewijs van zijn vermogen om zijn middelen op een duurzame manier te benutten.

Conscientiousness

“Conscientiousness” of “gewetensvolheid” is een van de vijf persoonlijkheidstrekken in het Big Five persoonlijkheidsmodel, en het verwijst naar hoe georganiseerd, verantwoordelijk, en hardwerkend iemand is. Er zijn verschillende redenen waarom Pep Guardiola, een van de meest succesvolle voetbalcoaches ter wereld, hoog scoort op deze eigenschap.

 1. Organisatie: Guardiola staat bekend om zijn aandacht voor detail en zijn grondige voorbereiding op wedstrijden. Hij bestudeert de tactieken van zijn tegenstanders nauwgezet en plant zijn strategieën dienovereenkomstig.
 2. Verantwoordelijkheid: Guardiola neemt zijn rol als coach zeer serieus en is bereid om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de prestaties van zijn team. Hij is niet bang om moeilijke beslissingen te nemen en staat erom bekend dat hij hoge normen stelt voor zichzelf en zijn spelers.
 3. Hardwerkend: Guardiola staat bekend om zijn sterke werkethiek. Hij is vaak de eerste die aankomt en de laatste die vertrekt tijdens trainingssessies, en hij stopt veel tijd en moeite in het verbeteren van zijn team.
 4. Zelfdiscipline: Guardiola heeft een hoge mate van zelfdiscipline, zowel in zijn persoonlijke leven als in zijn carrière. Hij leidt een gezonde levensstijl en is zeer toegewijd aan zijn werk.
 5. Betrouwbaarheid: Guardiola is een betrouwbaar individu die zijn verplichtingen nakomt en zijn beloften houdt. Dit is een belangrijk aspect van gewetensvolheid.

IJver


“IJver” of “Diligence” verwijst naar een persoonlijke kwaliteit die zich uit in zorgvuldige en aanhoudende inspanning. Pep Guardiola, een van de meest gerespecteerde en succesvolle voetbalcoaches ter wereld, toont een hoge mate van ijver op deze manieren:

 1. Toewijding aan voorbereiding: Guardiola staat bekend om zijn grondige en gedetailleerde voorbereiding op wedstrijden. Hij besteedt veel tijd aan het analyseren van tegenstanders en het ontwikkelen van tactische plannen.
 2. Aanhoudende inspanning: Guardiola is bekend om zijn onvermoeibare werkethiek. Hij stopt niet als er obstakels op zijn pad komen en blijft streven naar verbetering en succes, zowel voor zichzelf als voor zijn team.
 3. Aandacht voor detail: Guardiola’s aandacht voor detail is bijna legendarisch. Hij besteedt aandacht aan elk aspect van het spel en van de prestaties van zijn spelers, om ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk presteren.
 4. Voortdurende verbetering: Guardiola is altijd op zoek naar manieren om zichzelf, zijn spelers en zijn team als geheel te verbeteren. Hij is nooit tevreden met ‘goed genoeg’ en streeft altijd naar uitmuntendheid.
 5. Verantwoordelijkheid: Guardiola neemt zijn verantwoordelijkheden als coach zeer serieus. Hij begrijpt dat zijn acties en beslissingen invloed hebben op zijn team en hij neemt deze verantwoordelijkheid op zich met grote ijver en zorg.

Ordentelijkheid

“Ordentelijkheid” verwijst naar een neiging tot organisatie, structuur en precisie. Pep Guardiola, een van de meest succesvolle voetbalcoaches ter wereld, scoort op deze eigenschap hoog om deze redenen:

 1. Gedetailleerde planning: Guardiola staat bekend om zijn gedetailleerde en grondige voorbereidingen. Of het nu gaat om het analyseren van tegenstanders, het plannen van trainingssessies, of het ontwikkelen van tactische strategieën voor wedstrijden, zijn aanpak is altijd zeer gestructureerd.
 2. Organisatie: Guardiola heeft een uitstekend organisatievermogen. Hij houdt toezicht op alle aspecten van zijn team, van de fysieke conditie van de spelers tot de tactische voorbereiding op het veld.
 3. Precisie: Guardiola heeft een bijna obsessieve aandacht voor detail. Dit is duidelijk in de manier waarop hij traint, speelt en communiceert met zijn spelers en staf.
 4. Regelmaat en routine: Guardiola gelooft sterk in het belang van consistentie en routine. Hij onderhoudt strikte trainingsschema’s en verwacht dat zijn spelers deze ook volgen.
 5. Respect voor regels en discipline: Guardiola heeft een diep respect voor de regels van het spel en verwacht dat zijn spelers dit ook doen. Hij benadrukt discipline, zowel op als buiten het veld, en verwacht dat zijn spelers zich gedragen met professionaliteit en respect.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van Pep Guardiola, luister dan naar aflevering #1, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Het persoonlijkheidsprofiel van Richard Bandler, baas

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van Richard Bandler. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Sociale stabiliteit

Richard Bandler is de oprichter van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), een methodiek voor communicatie, persoonlijke ontwikkeling en goed leren omgaan met moeilijke omstandigheden. Dit zijn de redenen waarom hij hoog scoort op sociale stabiliteit, gebaseerd op wat we weten over zijn werk en bijdragen aan het veld:

 1. Communicatievaardigheden: Bandler heeft uitgebreide ervaring en expertise in communicatie, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Dit zou kunnen bijdragen aan sociale stabiliteit omdat effectieve communicatie essentieel is voor het opbouwen en onderhouden van stabiele relaties.
 2. Emotionele intelligentie: Als mede-oprichter van NLP heeft Bandler waarschijnlijk een hoge mate van emotionele intelligentie. Dit zou hem in staat stellen om zijn eigen emoties te begrijpen en te beheersen, evenals die van anderen, wat een belangrijke factor is in sociale stabiliteit.
 3. Probleemoplossende vaardigheden: NLP houdt zich bezig met het identificeren en veranderen van onproductieve of schadelijke gedachtepatronen. Dit suggereert dat Bandler sterke probleemoplossende vaardigheden heeft, die ook kunnen bijdragen aan sociale stabiliteit.
 4. Veerkracht: Bandler heeft gedurende zijn carrière te maken gehad met een aantal controverses en uitdagingen. Het feit dat hij deze heeft kunnen overwinnen, kan wijzen op een bepaalde mate van veerkracht, wat een belangrijke factor is in sociale stabiliteit.

Exploratie

Richard Bandler is bekend om zijn baanbrekende werk in de ontwikkeling van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), een benadering van communicatie en persoonlijke ontwikkeling die voortkwam uit de studie van mensen die uitstekend presteerden in hun respectievelijke velden. NLP is een zeer innovatieve en exploratieve benadering, en dat weerspiegelt veel op Bandler’s eigen neiging tot exploratie.

 1. Creativiteit: De ontwikkeling van NLP vereiste aanzienlijke creativiteit. Het feit dat Bandler in staat was om deze nieuwe benadering te bedenken en te ontwikkelen, toont aan dat hij bereid en in staat is om buiten de gebaande paden te denken en te verkennen.
 2. Nieuwsgierigheid: Bandler heeft een diepgaande interesse getoond in de werking van de menselijke geest en hoe mensen leren en veranderen. Deze nieuwsgierigheid heeft hem ertoe aangezet om nieuwe benaderingen en technieken te ontdekken en te ontwikkelen..
 3. Risicobereidheid: Het ontwikkelen en promoten van een nieuwe en soms controversiële benadering zoals NLP vereist een bereidheid om risico’s te nemen. Dit toont aan dat Bandler bereid is om onbekende paden te betreden in het belang van exploratie en ontdekking.

Ongeremd (Disinhibition)

Richard Bandler, als oprichter van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), is bekend om zijn onconventionele benaderingen en technieken. Dit zijn de redenen die verklaren waarom hij hoog scoort op ongeremdheid op basis van wat we weten over zijn werk:

 1. Non-conformiteit: Bandler’s werk in NLP is revolutionair en breekt met traditionele psychologische paradigma’s. Dit suggereert dat hij zich niet gemakkelijk laat beperken door conventionele regels of normen, een teken van ongeremdheid.
 2. Risicobereidheid: Het ontwikkelen en promoten van een nieuwe benadering zoals NLP, vooral gezien de controverse die het soms heeft aangetrokken, impliceert een bereidheid om risico’s te nemen. Dit kan wijzen op een zekere mate van ongeremdheid.
 3. Expressiviteit: Bandler staat bekend om zijn levendige en boeiende communicatiestijl. Hij is niet bang om zijn gedachten en gevoelens uit te drukken, wat kan wijzen op een hoge mate van ongeremdheid.
 4. Innovatie: Bandler heeft een talent voor het bedenken van nieuwe en innovatieve technieken en benaderingen. Dit vermogen om buiten de gebaande paden te denken en nieuwe ideeën te creëren kan worden geassocieerd met een hogere mate van ongeremdheid.

Rebel

Richard Bandler, bekend als oprichter van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), heeft in zijn carrière vaak blijk gegeven van een rebelse geest. Dit zijn de redenen die verklaren waarom hij hoog scoort op rebelleren op basis van wat we weten over zijn werk:

 1. Non-conformiteit: NLP breekt met traditionele benaderingen van psychotherapie en stelt nieuwe manieren voor om te kijken naar hoe mensen denken, leren en veranderen. Dit geeft aan dat Bandler bereid is om tegen de stroom in te gaan en zijn eigen weg te kiezen, wat een kenmerk is van rebellie.
 2. Innovatie: Bandler’s ontwikkeling van nieuwe technieken en benaderingen binnen NLP toont zijn vermogen en bereidheid om te innoveren en nieuwe wegen te bewandelen, zelfs als dat betekent dat hij de status quo moet uitdagen.
 3. Uitdagen van autoriteit: Bandler heeft in zijn carrière vaak de traditionele autoriteiten en gevestigde methoden uitgedaagd, zowel in zijn schrijven als in zijn openbare optredens. Dit soort gedrag is typisch voor mensen die hoog scoren op rebelleren.
 4. Onafhankelijk denken: Bandler’s werk toont een sterke neiging tot onafhankelijk denken. Hij is niet bang om zijn eigen conclusies te trekken en zijn eigen weg te gaan, wat wijst op een rebelse geest.

Impulsief (Korte termijn)

Richard Bandler, bekend als oprichter van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), staat bekend om zijn dynamische en soms onvoorspelbare stijl. Dit zijn de redenen die verklaren waarom hij hoog scoort op impulsiviteit op basis van wat we weten over zijn werk en stijl:

 1. Snelle besluitvorming: Bandler staat bekend om zijn vermogen om snel te denken en te handelen, wat een kenmerk kan zijn van impulsiviteit.
 2. Innovatie en Risicobereidheid: De ontwikkeling en promotie van een nieuwe benadering zoals NLP, vooral gezien de controverse die het soms heeft aangetrokken, impliceert een bereidheid om risico’s te nemen en snel te handelen op nieuwe ideeën, wat kan wijzen op een zekere mate van impulsiviteit.
 3. Onvoorspelbaarheid: In zijn presentaties en seminars staat Bandler bekend om zijn onvoorspelbare en dynamische stijl. Dit kan wijzen op een hogere mate van impulsiviteit.
 4. Niet-traditionele benadering: Bandler’s benadering van psychotherapie en persoonlijke ontwikkeling is vaak onconventioneel en breekt met traditionele methoden. Deze bereidheid om af te wijken van de norm kan ook een teken zijn van impulsiviteit.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van Richard Bandler, luister dan naar aflevering #1, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Het persoonlijkheidsprofiel van Donald Trump, de succesvolle werker.

Hierboven staat het persoonlijkheidsprofiel van president Trump. Hieronder lees je waarom dit persoonlijkheidsprofiel volgens de Chat-GPT 4 AI zo goed klopt.

Autonomie

Autonomie is een kenmerk van persoonlijkheid dat verwijst naar de mate waarin iemand onafhankelijk kan opereren en beslissingen kan nemen zonder afhankelijk te zijn van anderen. Het is moeilijk om te zeggen of Donald Trump hoog scoort op autonomie als persoonlijkheidskenmerk, omdat er verschillende manieren zijn om dit te interpreteren en te meten.

Wat wel duidelijk is, is dat Trump vaak de nadruk legt op zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid, en zichzelf beschrijft als een leider die niet afhankelijk is van anderen. Dit is zichtbaar in zijn politieke stijl, waarin hij vaak beslissingen neemt zonder de input of steun van anderen te zoeken, en in zijn zakelijke activiteiten, waarin hij vaak alleen beslissingen neemt en weinig rekening houdt met de belangen van anderen.

Hoewel autonomie kan worden gezien als een positief kenmerk, is het ook belangrijk om op te merken dat te veel autonomie kan leiden tot problemen, vooral in situaties waarin samenwerking en compromis nodig zijn om doelen te bereiken. Het is daarom belangrijk om een ​​balans te vinden tussen onafhankelijkheid en samenwerking, en te begrijpen wanneer het nodig is om de hulp en input van anderen te zoeken.

Extraversion

Donald Trump wordt vaak beschreven als een extravert persoonlijkheid. Extravertie wordt gekenmerkt door assertiviteit, zelfverzekerdheid en enthousiasme voor sociale interactie. Trump heeft een lange geschiedenis van publieke optredens, waarin hij zich op de voorgrond plaatst en zijn zelfvertrouwen en assertiviteit tentoonspreidt.

Trump heeft ook de neiging om in de schijnwerpers te staan en lijkt te genieten van aandacht en erkenning. Hij heeft vaak opgemerkt dat hij “de grootste” of “de beste” is in verschillende contexten, en heeft vaak gedrag vertoond dat gericht is op het versterken van zijn publieke imago en reputatie.

Bovendien heeft Trump ook een reputatie opgebouwd als een uitgaande en sociaal vaardige persoon, die gemakkelijk kan praten en communiceren met mensen. Hij heeft veel ervaring in de entertainment- en vastgoedindustrie, waar het vermogen om effectief te communiceren met anderen cruciaal is voor succes.

Het is echter belangrijk om op te merken dat persoonlijkheid een complex en multifactorieel concept is en dat het moeilijk is om een volledig beeld te krijgen van iemands persoonlijkheid op basis van slechts één kenmerk. Extraversie is slechts één van de vijf persoonlijkheidskenmerken die vaak worden gebruikt om iemands persoonlijkheid te beschrijven en er zijn vele andere factoren die van invloed zijn op iemands gedrag en motivaties.

Assertief

Donald Trump wordt vaak beschouwd als een assertief persoon, wat een belangrijk aspect is van de persoonlijkheid van extraverte mensen. Assertiviteit verwijst naar het vermogen om je eigen standpunten en belangen duidelijk te communiceren en te verdedigen, zonder de rechten en belangen van anderen te schenden.

Trump staat bekend om zijn directe en soms agressieve communicatiestijl, waarin hij zijn mening duidelijk verwoordt en weinig rekening lijkt te houden met de mening van anderen. Hij heeft ook vaak conflicten uitgelokt en uitdagingen geformuleerd tegenstanders en critici, wat kan worden gezien als een teken van assertiviteit.

Hoewel assertiviteit een belangrijk kenmerk kan zijn van leiderschap en effectieve communicatie, is het ook belangrijk om op te merken dat een teveel aan assertiviteit kan leiden tot conflicten en problemen met anderen. Het is daarom belangrijk voor mensen om te leren hoe ze assertief kunnen zijn zonder onnodig agressief te zijn en rekening te houden met de belangen en rechten van anderen.

Enthousiasme

Enthousiasme is een andere eigenschap die vaak geassocieerd wordt met extraverte persoonlijkheden, en ook hierin lijkt Donald Trump niet tekort te schieten. Trump staat bekend om zijn energieke en soms opgewonden presentatie tijdens publieke optredens, die zijn aanhangers lijken aan te spreken en te inspireren.

Hij heeft de neiging om gebruik te maken van krachtige retoriek en uitgesproken uitspraken om zijn boodschap over te brengen en zijn publiek te motiveren. Zijn enthousiasme is ook zichtbaar in zijn campagne-evenementen, waar hij vaak grote menigten trekt en zijn aanhangers aanmoedigt om te juichen en te applaudisseren.

Het is echter belangrijk om op te merken dat enthousiasme niet altijd synoniem is met effectiviteit of succes. Hoewel het belangrijk kan zijn om gepassioneerd te zijn over een doel of een boodschap, is het ook belangrijk om deze passie op een productieve en constructieve manier te uiten en rekening te houden met de behoeften en perspectieven van anderen.

Invloed Vergroten podcast

Wil je nog meer weten over het persoonlijkheidsprofiel van Donald Trump, luister dan naar aflevering #1, seizoen #1 van de Invloed Vergroten podcast. Wil je je eigen persoonlijkheidsprofiel ontdekken, doe dan onze gratis test.

Casus: teamdynamiek GGZ instelling

In deze GGZ instelling is er een team van 24 therapeuten met 2 junior managers en 1 senior manager. Het loopt slecht met het team en de leiding heeft het gevoel dat er communicatiefouten zijn. Aan de hand van het Viable System Model wordt er de organisatie gemodelleerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd. Met behulp van Organizational Behavior Management (OBM) wordt ongewenst gedrag gestopt en gewenst gedrag gepromoot. Onderdeel van de gehele analyse is ook het in kaart brengen van de groepsdynamiek aan de hand van de breintypen van de teamleden. Die analyse zie je hier.

Omgaan met problemen

Probleemoplossers maken ook problemen, maar zijn eerder bereid tot een compromis en willen om de lieve vrede met enige regelmaat problemen onder het tapijt schuiven. Semi-probleemoplossers doen dat ook tenzij een probleem hen voordeel biedt of te groot wordt. Van semi-probleemmakers heb je geen last tenzij je hen te weinig aandacht geeft of te veel in een hoe drukt. Probleemmakers lossen wel problemen op, maar zijn veel minder bereid tot een compromis en weigeren problemen onder het tapijt te schuiven als dit ten koste gaat van fouten, onrechtvaardigheid of de underdog.

In dit GGZ team is het duidelijk dat er veel meer leden de problemen onder het tapijt willen schuiven dan dat zij de problemen willen aanpakken. Om die reden bleef de probleemsituatie veel langer bestaan dan gezond was.

De Big Two

De Big Two zijn de twee meest abstracte assen waarlangs ons aangeboren gedrag loopt. Dit aangeboren gedrag wordt ervaren als onze “persoonlijkheid”, maar persoonlijkheid heeft geen werkelijk bestaan. In werkelijkheid gaat het om evolutionaire gedragspatronen die voortkomen uit ons breintype. Deze twee assen zijn:

 1. Van sociaal gedrag ter promotie van groespdoelen naar individualistisch creatief gedrag gericht op het maken van nieuwe doelen.
 2. Van explorerend innovatief gedrag gericht op het vinden van nieuwe doelen naar zo efficiënt mogelijk bestaande doelen bereiken.

Bij dit GGZ team zie je dat zij hun peak performance (ontspanning) vooral halen wanneer zij zich focussen op zo efficiënt mogelijk bestaande doelen bereiken en creatief bezig zijn. In tijden van stress gaan ze vooral de buiten- en binnenwereld exploreren om nieuwe doelen te vinden die hen helpen de problemen te overwinnen. Als ze noch ontspannen, noch stressen (de neutraalstand), dan is dit GGZ team vooral bezig met het verwezenlijken van de groepsdoelen. Hun huidige situatie laat zien dat een flink deel van het team gestresst is, een deel ontspannen is en een deel noch ontspannen noch gestresst.

De Big Five

De Big Five is het meest bekend als systeem voor persoonlijkheidskenmerken, maar moet dus vooral worden gezien als een meer gedetailleerde beschrijving van aangeboren gedrag gegeven het breintype van de persoon in kwestie.

In dit GGZ team valt op dat zij in tijden van stress vooral openstaan voor redeneringen en zich onthechten van de rest van de wereld (Detached). Dat betekent dat het zoeken naar nieuwe doelen vooral via nadenken en piekeren gaat. Dit GGZ team probeert zich uit de problemen te denken. De huidige situatie laat zien dat toch een flink deel van het team dit aan het doen was. Terwijl de oplossing (ontspanning) ligt in Extraversion, gevoeligheid voor materiële beloningen. Concreet betekent dit dat de sfeer binnen dit GGZ team enorm is verbeterd via OBM met het invoeren van positieve consequenties voor gewenst gedrag. Een lekkere kom soep op de korte termijn, samen lunchen op de middellange termijn en een BBQ op de lange termijn.

Ook valt op dat dit GGZ team heel laag scoort op Conscientiousness, handelingen die erop zijn gericht om lange termijn doelen te beschermen tegen korte termijn impulsen. Dit GGZ team werkte van dag tot dag met weinig tot geen lange termijn planning. Je kan zien dat bijna niemand in dit team consciëntieus gedrag vertoont ongeacht of er wordt gestresst, ontspannen of men in de neutraalstand zit. Dat betekent dat het bij de werving van nieuwe leden voor dit team handig is om breintypen te selecteren die wel beter scoren op Conscientiousness.

De Big Ten

Op het nog gedetailleerde niveau van de Big Ten zie je nog meer terug dat dit GGZ team in tijden van stress het initiatief aan de ander overlaat (Tweede viool) en de meeste teamleaden Onbewogen afstand neemt tot de problemen, terwijl een klein deel met negatieve Assertiviteit de boel onder druk zet. De huidige situatie laat zien dat dit stressgedrag behoorlijk vaak plaatsvond. Terwijl in ontspanning dit team zich juist Enthousiast en positief Assertief zich gedraagt. Het gebrek aan Conscientiousness zie je hier terug als een gebrek aan IJver. In dit GGZ team werd veel gedaan om de eigen werkzaamheden te verminderen en de lasten op het bordje van een collega te leggen.

Negatieve consequenties

Veel organisaties gebruiken negatieve consequenties om gedrag te sturen. Maar wetenschappelijk onderzoek laat klip en klaar zien dat dit veel beter gaat met positieve consequenties. De neurowetenschapper Panksepp heeft laten zien dat er in de breinstam drie verschillende plekken zijn die verantwoordelijk zijn voor de negatieve emoties die deze negatieve consequenties invloed geven:

Omdat het hier om een groot team gaat, zijn alle drie de negatieve emoties aanwezig. Maar in tijden van stress neigt dit team toch sterk om in de angst te schieten, terwijl in normale doen dit team eerder boos wordt. Dit betekent dat in tijden van stress dreigementen beter werken, terwijl in hun normale doen straf geschikter is. Voor de duidelijkheid: het is bijna altijd beter om met positieve consequenties te werken dan met negatieve consequenties. Dit deel is echter wel van belang voor de analyse, want de huidige situatie laat zien dat dit team vooral boos was en dat straffen de juiste manier bleek te zijn om ernstig ongewenst gedrag te stoppen.

Positieve consequenties

Het grootste probleem met negatieve consequenties is dat zij tot negatieve emoties leiden wat dan weer ander ongewenst gedrag oplevert. Het is dus veel beter om met positieve consequenties te werken omdat deze tot positieve gevoelens en ontspanning leiden. Dit team voelt zich het beste bij materiële beloningen zoals we al eerder hebben gezien. Door het gewenst gedrag met soep, lunch en een BBQ te belonen zijn de problemen verdwenen, is de cultuur omgeslagen en is de sfeer enorm verbeterd. Naast materiële beloningen, is dit team ook gevoelig voor sociale beloningen. Om die reden is de lunch en de BBQ natuurlijk een groepsevenement en is iedereen getraind in het geven van complimenten. Ook dat heeft sterk bijgedragen aan het oplossen van de problemen, het veranderen van de cultuur en het verbeteren van de sfeer.

Cybernetic Big Five Theory en Management Cybernetics

Management Cybernetics

Zowel Cybernetic Big Five Theory (CB5T) als Management Cybernetics (klik op de link voor een gratis eBook over Management Cybernetics) gaan uit van cybernetica. Dat is ook logisch, want het Viable System Model (VSM) van Management Cybernetics is gebaseerd op de werking van het brein. En CB5T geeft voor een groot deel weer hoe het brein werkt.

Binnen VSM zijn er vijf systemen:

 1. Systeem 1 zijn de levensvatbare onderdelen van een organisatie.
 2. Systeem 2 zijn de coördinerende onderdelen van een organisatie.
 3. Systeem 3 runt de organisatie intern en in het hier en nu.
 4. Systeem 4 ontwikkelt de organisatie extern en in de toekomst.
 5. Systeem 5 is de baas.

In het onderstaande schema zie je hoe Systemen 1, 3, 4 en 5 zich verhouden tot CB5T:

Cybernetic Big Five Theory en je doelen bereiken dan wel beloond worden

Cybernetic gaat over mensen en machines die doelen proberen te realiseren. Cybernetic Big Five Theory laat zien dat de machine in ons brein die ervoor zorgt dat we doelgericht bezig zijn reeds is ingekleurd door de evolutie. Dat betekent dat afhankelijk van je Neurogramtype je anders omgaat met het behalen van doelen.

Helemaal mooi wordt het wanneer je je beseft dat het behalen van je doelen een beloning op zich is. Het ABC-model leert ons dat de consequenties van ons handelen in de vorm van beloningen de meeste invloed hebben op ons toekomstig gedrag. Wat dit voor jou betekent, is dat wanneer je weet welk Neurogramtype bij jou brein past, je ook weet hoe jij omgaat met beloningen. Want opnieuw geldt: dankzij de evolutie verschilt de gevoeligheid voor beloningen per type.

Omdat zowel het realiseren van doelen als het sturen van medewerkers aan de hand van beloningen twee hele belangrijke onderdelen zijn van iedere organisatie, is het voor elke organisatie slim om voor elke medewerker vast te stellen welk Neurogramtype het beste bij zijn of haar brein past.

Hier zie je de Neurogram versie van Cybernetic Big Five Theory als het gaat om het realiseren van doelen:

Hier zie je de Neurogram versie van Cybernetic Big Five Theory als het gaat over het Dopamine beloningssysteem in ons brein:

Insights Discovery versus Cybernetic Big Five Theory

Cybernetic Big Five Theory (CB5T) is de meest wetenschappelijke aanpak van wat mensen doorgaans verstaan onder hun persoonlijkheid. Heel technisch gezegd gaat het feitelijk niet om de persoonlijkheid, maar om evolutionaire gedragspatronen die voortkomen uit de biologische structuur van het brein. Naast CB5T zijn er tal van andere manieren om naar persoonlijkheid te kijken. Die kun je dan mooi langs de CB5T lat leggen om te zien of wat ze beweren ook hout snijdt. Zo ook met Insights Discovery.

Het goede aan Insights Discovery is dat ze het verschil zien tussen wat zij een goede dag en een slechte dag vinden. Dat maakt Insights Discovery iets minder statisch dan de meeste persoonlijkheidstyperingen. Alleen ziet Insights Discovery wel over het hoofd dat er geen twee soorten dagen zijn, maar drie soorten: goede dagen, slechte dagen en neutrale dagen en dat mensen dus geen keuze hebben uit twee verschillende gedragspatronen, maar feitelijk uit drie verschillende gedragspatronen.

Lees verder “Insights Discovery versus Cybernetic Big Five Theory”