Team dynamiek op basis van breintypen

Net zoals dat mensen verschillende lichaamstypen hebben (dik of dun, lang of kort), zo heeft elk brein ook een breintype. In totaal zijn er negen verschillende breintypen. Afhankelijk van welk breintype je hebt, gedraag je je anders op het vlak van:

 1. Hoe je omgaat met emoties.
 2. Hoe je leert.
 3. Hoe je jezelf motiveert.
 4. Het typische gedrag dat de meeste mensen onder het kopje “persoonlijkheid” plaatsen.

Omdat mensen met hetzelfde breintype zich op een manier gedragen waar jij je makkelijk in herkent, snap je meteen waarom zij zich zo gedragen en is het makkelijk om met hen om te gaan. Alleen hebben de meeste mensen een ander breintype dan jij en zijn ze zonder het Neurogram model voor breintypen moeilijk te begrijpen en lastig om mee om te gaan. Vandaar dat kennis van je eigen breintype in combinatie met kennis van de breintypen van de mensen met wie je samenleeft of samenwerkt zo belangrijk is.

Groepsdynamiek op basis van breintypen

Hoe mensen met elkaar omgaan wordt door tal van factoren bepaald zoals bijvoorbeelde de sfeer, de mate waarin mensen gestresst of ontspannen zijn of de cultuur waarin zij zich bevinden. Breintypen zijn hierbij een hele belangrijke factor zo niet de belangrijkste. Want wanneer je weet welke breintypen de mensen binnen een relatie, gezin of team hebben, valt heel makkelijk te voorspellen hoe deze mensen met elkaar omgaan.

Hierbij is het wel van belang om in te schatten hoe gestresst of ontspannen mensen zijn. Het brein heeft namelijk drie verschillende standen: stress, ontspanning of noch stress noch ontspanning. Hoe wij met onze emoties omgaan, hoe wij leren, hoe wij onszelf motiveren en welk typisch gedrag we laten zien, is een dynamisch geheel. In tijden van stress komt de negatieve kant van ons karakter naar boven. In tijden van ontspanning laten we ons juist van de positieve kant zien. Dat is allemaal te verklaren vanuit mensen hun breintype. Kennis van hun breintype helpt je ook meteen om in te schatten wie er binnen een team teveel stresst en wie lekker ontspannen is. Bovendien helpt kennis van mensen hun breintype ook om hen meer richting ontspanning te bewegen.

Vanwege deze dynamiek komen er binnen een groep mensen of een team altijd de volgende vier situaties voor:

 1. Hoe functioneert het team als iedereen gestresst is. Het team functioneert nu slecht.
 2. Hoe functioneert het team als iedereen ontspannen is. Het team functioneert nu optimaal.
 3. Hoe functioneert het team over het algemeen. Het team functioneert nu gemiddeld.
 4. Hoe is de huidige situatie binnen het team?

De Big Five

Het Neurogram model van breintypen is volledig gebaseerd op de neurowetenschap van Cybernetic Big Five Theory (CB5T). CB5T heeft drie niveaus en op elk niveau kan je zien hoe de dynamiek van een team in elkaar steekt aan de hand van de breintypen van de individuele leden van het team.

In de onderstaande voorbeelden hebben we een team dat bestaat uit alleen maar breintypen #9, de Bemiddelaar. Per team zal de samenstelling qua breintypen natuurlijk verschillen. Vandaar dat het zo verstandig is om de breintypen van elk team te bepalen.

Het voorbeeld team ziet er op het hoogste niveau zo uit:

 Op het niveau van de Big Five ziet dit team er zo uit:

Op het meest gedetailleerde niveau ziet dit team er zo uit:

Aan de hand van deze diagrammen, en in combinatie met het Viable System Model (VSM) van de organisatie, is goed te bepalen of de juiste mensen in een bepaald team zitten. De beste manier om te achterhalen welke breintypen er in een team zitten, is een incompany Neurogram workshop. Deze workshop wordt op een ontspannen en humoristische wijze gegeven, zodat in een ontwapenende sfeer een team elkaar beter leert begrijpen, onuitgesproken wrijving wordt weggenomen en de groepsdynamiek wordt vastgesteld. De workshop zelf bestaat uit twee delen: een onderzoek naar het breintype van elke deelnemer op basis van de best werkende test met daarna een duidelijke uitleg wat het breintype betekent voor elke medewerker individueel en voor de groep. Na deze workshop krijgt de opdrachtgever een rapport waarin de groepsdynamiek wordt beschreven.

Om contact te leggen voor een eerste kennismakingsgesprek op basis waarvan een offerte voor deze incompany training kan worden gemaakt, vul het onderstaande formulier in:

BALANS

Met deze hypnotische meditatie krijg je het ongekende vermogen om zowel goed te functioneren in balans als met een disbalans.
Mensen zijn vaak op zoek naar balans. Maar wie zegt dat balans goed is. Als er problemen zijn, betekent dat geenszins dat er disbalans is. Wellicht is de balans het probleem.

Organisatie

De wetenschappers en cyberneticus Stafford Beer was de eerste die – in de jaren vijftig van de vorige eeuw – organisatiestructuur als baseerde op de werking van het centraal zenuwstelsel en het brein van de individuele mens. Sindsdien is dat de beste manier om organisaties te structureren zoals je kan lezen in mijn boek Management Cybernetics: gezonde financiën en gezonde medewerkers. Er zijn dus veel parallellen tussen hoe mensen en hoe organisaties in elkaar steken. Met deze hypnotische meditatie leer je wat de overeenkomsten zijn en hoe deze samenhangen met jouw breintype.

Met deze hypnotische meditatie krijg je het ongekende vermogen om organisaties te modelleren, te structureren en te optimaliseren om vervolgens de juiste mensen op de juiste plek te zetten.

Aanpassingsvermogen

Met deze hypnotische meditatie krijg je het ongekende vermogen om je te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden Dus met deze hypnotische meditatie vergroot je je aanpassingsvermogen. Helemaal wanneer je van nature weinig de neiging hebt om je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

In deze hypnotische meditatie wordt gesproken over breintypen. Weet je daar nog niet genoeg van af, download dan de gratis breintype test.

Je persoonlijkheid

Om je meer invloed te geven op jezelf en op andere mensen, gaan we met je persoonlijkheid aan de slag. Je leert wat er nodig is om een sterkere persoonlijkheid te krijgen.

Met deze hypnotische meditatie krijg je het ongekende vermogen om je eigen persoonlijkheid te gaan zien als de evolutionaire gedragspatronen die het zijn. Zodra je door hebt dat wat wij “persoonlijkheid” noemen geen werkelijk bestaan heeft, maar gaat over aangeboren gedrag, dan ben je beter in staat om de nadelen van dit aangeboren gedrag te vermijden en de voordelen ervan juist op te zoeken.

Incompany Neurogram® workshop

Ooit een klant, leidinggevende of collega’s gehad die iets deden of zeiden wat jij nooit zou zeggen of doen? Vast wel, want het komt heel vaak voor dat mensen zich op een manier gedragen die jou wereldvreemd is. Men zegt dan dat dat aan een verschil in persoonlijkheid ligt, maar de werkelijkheid is anders. Mensen hebben namelijk geen persoonlijkheid, maar mensen hebben wel een ander brein dan jij. Met het Neurogram® model voor breintypen dat is gebaseerd op de neurowetenschap van Cybernetic Big Five Theory (CB5T), krijg je inzicht in jezelf en inzicht in andere mensen, maar vooral inzicht in waarom sommige andere mensen echt heel anders zijn dan jij en zich ook heel anders gedragen.

Omdat je weinig aan inzicht hebt wanneer daar geen blijvende gedragsverandering op volgt, zijn dit de concrete voordelen van hoe het Neurogram® model bijdraagt aan positieve gedragsverandering.

 • Op individueel niveau leer je je stressgedrag herkennen zodat je in een vroegtijdig stadium, nog voordat je je gestrest voelt, stress stopt door je expres op een ontspannende manier te gaan gedragen.
 • Op individueel niveau leer je korte termijn negatief gedrag vervangen door lange termijn positief gedrag.
 • Op sociaal niveau leer je de typische gedragingen van andere mensen herkennen, zodat je snapt dat hun gedrag heel goed te begrijpen is vanuit hun perspectief op de wereld.
 • Op sociaal niveau leer je de eerste tekenen van stress bij anderen herkennen en hoe je hen vervolgens richting ontspanning kan sturen.
 • Op sociaal niveau leer je hoe je het beste om kan gaan met mensen met een wezenlijk ander brein dan jij.

De Neurogram® workshop bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaan we de breintypen van alle deelnemers ontdekken door een uitgebreid spel te spelen dat lijkt op de 1 tegen 100 quiz. Tijdens dit spel komen alle aspecten van de breintypen voorbij zoals:

 • Hoe gaat elk breintype om met emoties?
 • Hoe gaat elk breintype om met macht?
 • Wat zijn de stressgedragingen van elk breintype?
 • Wat is het ontspanningsgedrag van elk breintype?
 • Wat is de korte termijn valkuil en het lange termijn positieve gedrag om deze valkuil te vermijden.

In deel twee wordt het gedrag van elk breintype nader geduid aan de hand van CB5T. CB5T geeft een compleet raamwerk om te snappen welk deel van het gedrag van mensen voortkomt uit hun breintypen.

Deze workshop wordt op een boeiende en humorvolle wijze gebracht door VU-university certified OBM trainer/coach Joost van der Leij. Joost onderwijst CB5T op de Vrije Universiteit en de Erasmusuniversiteit. Joost is sinds 1997 met dit onderwerp bezig en heeft duizenden mensen geholpen bij het vinden van hun breintype. Dat het breintypenmodel de juiste manier is om een deel van ons menselijk gedrag te begrijpen, volgt onder andere eruit dat bij 95% van de deelnemers hun breintype jaar in jaar uit onder alle omstandigheden hetzelfde blijft. Kortom, wanneer je jezelf, je klanten en je collega’s echt wil doorgronden, organiseer dan met jouw team of organisatie de incompany Neurogram® workshop.

Om contact te leggen voor een eerste kennismakingsgesprek op basis waarvan een offerte voor deze incompany training kan worden gemaakt, vul het onderstaande formulier in:

We respect your email privacy

Kleuren en het Neurogram

Hoewel wij erg tegen alle vormen van op kleur gebaseerde persoonlijkheidssystemen omdat ze (a) pseudowetenschap zijn, (b) statisch en (c) onzin verkopen, is er toch behoefte aan het inkleuren van het Neurogram model voor evolutionaire gedragspatronen. Het Neurogram model is (a) gebaseerd op Cybernetic Big Five Theory (CB5T), (b) dynamisch en (c) heeft het over concreet direct herkenbare en meetbare gedragingen zodat meteen onderzocht kan worden of het klopt.

Een van de belangrijke lessen van CB5T is dat er geen “persoonlijkheid” bestaat, maar dat wat wij als “persoonlijkheid” ervaren feitelijk evolutionaire gedragspatronen zijn die voortkomen uit de biologische structuur van ons brein. Het Circumplex Model of Personality (CMP) laat zien dat er acht verschillende verzamelingen van deze evolutionaire gedragspatronen zijn. Alleen is het CMP ook een statisch opvatting van gedrag. Wanneer je er dynamisch naar kijkt dat zie je dat er van deze acht verzameling negen dynamieken ontstaan.

Een andere belangrijke les van CB5T is dat er geen scherpe omlijnde categorieën te vinden zijn. Er bestaan geen hokjes waar je mensen in kan plaatsen. In plaats daarvan houden mensen qua evolutionaire gedragspatronen in bepaalde gebieden op. Waar iemand zich precies ophoudt, hangt af van of deze persoon gestrest of ontspannen is of geen van beide. Het Neurogram model is de landkaart van deze gebieden. Hieronder zie je voor elk van de negen verschillende dynamieken, waar elk brein type zich ophoudt als hij of zij strest (het rode gebied), ontspant (het groene gebied) of geen van beide doet (het blauwe neutrale gebied.

Hypnotische meditaties over het Neurogram

Hoewel niet alle hypnotische meditaties over het Neurogram gaan, zitten er zoveel hypnotische meditaties bij die wel over het Neurogram gaan dat ik heb besloten om de podcast Invloed Vergroten ook hier te hosten. In de onderstaande tabel kan je precies zien welke afleveringen over het Neurogram gaan. Uiteraard ben je van harte welkom om de hele serie te volgen. Tegelijkertijd is het ook prima mogelijk om alleen naar de aflevering die over het Neurogram gaan te beluisteren. Je kan de afleveringen die alleen over het Neurogram makkelijk vinden door in de onderstaande search box het woord “Neurogram” in te typen.

Je kan de podcast Invloed Vergroten beluisteren via elke podcast player en podcast platform of wanneer je wilt hier onder aan de pagina onder de onderstaande tabel. In de tabel is voor elke aflevering aangegeven in welke categorie de aflevering valt. Er zijn de volgende vier categorieën:

 1. Het Neurogram is mijn model over breintypen gebaseerd op Cybernetic Big Five Theory.
 2. Filosofie. Dit zijn de meest filosofische afleveringen. Tussen haakjes staat vermeld over welke filosofie het gaat.
 3. ABC-NLP. Dit is de wetenschappelijke versie van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) die we samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam aan het ontwikkelen zijn door NLP te combineren met toegepaste gedragsanalyse. Toegepaste gedragsfilosofie is al meer dan 100 jaar een erkende wetenschap en stamt af van Pavlov en Skinner. Toegepaste gedragsanalyse is gelieerd aan het behaviorisme.
 4. Magick is ons model voor spiritualiteit. Het is atheïsme voor spirituele mensen en spiritualiteit voor atheïsten.

[table id=1 /]

Breintypen in de liefde en op het werk

liefde

[Update 10-2-2022: deze serie webinars heeft reeds plaatsgevonden. Je kan ze hier terugzien: Breintypen in liefde en werk]

Net zoals onze lichamen verschillen, zo hebben we een ieder ook een ander brein. Toch blijkt dat, wanneer je een breinscan maakt, er negen verschillende breintypen zijn. Hoe mensen leren, omgaan met hun emoties en wat hen motiveert hangt echter allemaal af van welk breintype iemand heeft. De meeste mensen hebben geen weet van deze breintypen en gaan er blind vanuit dat alle mensen hetzelfde zijn, ook al zeggen ze dat iedereen uniek is. Tegelijkertijd bepalen de breintypen van twee mensen onbewust de manier waarop ze met elkaar omgaan. Dat geldt zowel voor romantische relaties als op het werk.

Om die reden geef ik binnenkort tien webinars over het onderwerp “Breintypen in de liefde en op het werk”. Het eerste webinar is een algemene introductie van wat een breintype is. Vervolgens geef ik negen webinars waarin alle mogelijk combinaties van breintypen worden uitgediept, zodat je voor alle combinatie precies leert:

 • Wat zijn de belangrijkste valkuilen in een liefdesrelatie?
 • Wat is de handigste manier om met elkaar om te gaan op het werk?
 • Hoe je ervoor zorgt dat een romantische relatie tussen twee breintypen goed verloopt
 • Hoe je gebruik maakt van het ABC-model om ervoor te zorgen dat twee mensen elkaar de hoogte in stuwen in plaats van de put in duwen.
 • Hoe je het dertigjarenplan gebruikt om mensen op één lijn te brengen.

De webinars vinden op de volgende data plaats (1-1 betekent brein type 1 met brein type 1). Het webinar begint om 14 uur duurt in principe tot 15 uur, maar kan vanwege de vragen, opmerkingen en discussie wel eens uitlopen.

 • Maandag 13 september 2021: Algemene introductie breintypen en relaties tussen breintypen in het bijzonder
 • Maandag 4 oktober 2021: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5
 • Maandag 11 oktober 2021: 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 2-2
 • Maandag 1 november 2021: 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7
 • Maandag 8 november 2021: 2-8, 2-9, 3-3, 3-4, 3-5
 • Maandag 29 november 2021: 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 4-4
 • Maandag 6 december 2021: 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9
 • Maandag 27 december 2021: 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9
 • Maandag 17 januari 2022: 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 7-7
 • Maandag 7 februari 2022: 7-8, 7-9, 8-8, 8-9, 9-9

Mocht je een keer missen dan is er geen man overboord, want alles komt ook op NLPflix te staan. Om het makkelijk te maken, krijg je bij deze serie webinars ook gratis toegang tot NLPflix tot 1 maart 2022. Dan kan je alles terugzien of inhalen, maar heb je meteen ook toegang tot:

 • De Essentie van het Enneagram driedubbel DVD.
 • De Enneagramshow.
 • De opname van de workshop: het Neurogram® en het Viable System Model over hoe je breintypen kan gebruiken om mensen op de voor hun beste plek in de organisatie te zetten.

Je krijgt direct gratis toegang tot NLPflix zodat je je meteen kan inlezen en inkijken. Met recht zeg ik ook inlezen, want ook mijn nieuwste boek over breintypen “Het Neurogram® Handboek” krijg je gratis thuisgestuurd wanneer je meedoet met deze serie webinars. Want het beïnvloeden van andere mensen rekening houdend met hun breintype bouwt voort op zoveel meer. Dat alles vind je in de video’s op NLPflix en in het Neurogram® Handboek. Tenslotte krijg je ook nog een exemplaar van de Essentie van het Enneagram driedubbel DVD voor die mensen die liever naar een DVD kijken dan online.

Samenvattend, wanneer je je inschrijft voor deze serie webinars dan krijg je:

 1. Alle tien de webinars over het beïnvloeden van mensen aan de hand van hun breintypen.
 2. Direct gratis toegang tot NLPflix tot 1 maart 2022 (normaal gesproken minstens 50 euro).
 3. Gratis het Neurogram® Handboek thuisgestuurd (normaal gesproken 40 euro)
 4. Gratis de Essentie van het Enneagram driedubbel DVD thuisgestuurd (normaal gesproken 97 euro).

Het tarief voor het Neurogram® Handboek, het NLPflx abonnement, de DVD set en de reeks webinars is 150 euro inc 9% BTW. De webinars zullen via Zoom worden gegeven.

Voor de webinars is het handig om je eigen breintype te weten. Mocht je je eigen breintype nog niet kennen dan is de informatie die op NLPflix en in het Neurogram® Handboek staat meestal meer dan genoeg om je eigen breintype te vinden. Mocht dat niet zo makkelijk gaan dan kan je, nadat je je hebt ingeschreven voor deze reeks webinars, met 50% korting, maar zonder een tweede boek, een 1-op-1 sessie met mij boeken zodat we samen ontdekken welk breintype bij je past. 

Wanneer je je wil inschrijven, vul dan het onderstaande formulier in. Dan sturen we je de factuur toe en zodra die is voldaan sta je definitief ingeschreven, regel ik toegang tot NLPflix en sturen we je het boek en de DVD set toe. Als je het Neurogram Handboek reeds hebt, geef dat dan aan in het onderstaande formulier, want dan krijg je in plaats van het Neurogram® Handboek 40 euro korting op het tarief. Kortom, vergroot je eigen persoonlijke effectiviteit en schrijf je meteen in voor deze reeks webinars zodat je direct op NLPflix aan de slag kan.