Spiral Dynamics

Spiral Dynamics is een tool om te ontdekken op welk ontwikkelingsniveau mensen en organisaties zitten. Afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau vinden mensen bepaalde waarden belangrijker dan andere. Spiral Dynamics beweert geen moralistisch verhaal te zijn, maar feitelijk vinden ze een hoger niveau van ontwikkeling ook beter. Voor een grondig kritiek van Spiral Dynamics, lees mijn artikel “What is wrong with Spiral Dynamics”.

Spiral Dynamics is een typisch voorbeeld van pseudowetenschap. Belangrijke voorstanders van Spiral Dynamics claimen dat Spiral Dynamics is gebaseerd op de wetenschap van Clare Graves. Maar het werk van Clare Graves is geenszins wetenschappelijk. Ooit is er één artikel van Clare Graves gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, maar dat artikel was meer een vooruitblik op wat er zou komen, maar de beloofde data is nooit door Clare Graves gepubliceerd.

Clare Graves baseert zich op zijn ideeën over hoe de ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid is geweest. Hij ziet diezelfde ontwikkeling terug in hoe je als mens opgroeit. Daarbij onderscheid hij acht verschillende niveaus:

NiveauHistorischOpgroeien
1Oermens die jaagt en verzameltImprinting
2Primitieve stammenAssociatief leren
3Heldendom van de oude GriekenInstrumenteel leren
4ChristendomReden zoeken
5VerlichtingWetenschap
6Humanistische waarden van de hippiesGemeenschap
7First beingKennis
8Second beingBegrip

Historisch gezien klopt er weinig tot niets van Graves zijn voorstelling van zaken. Bovendien plakt Graves overal zijn witte, Christelijke, hippie perspectief op. Ook qua het opgroeien als mens klopt er weinig tot niets van. Weliswaar bestaat imprinting, associatief en instrumenteel leren, maar alle drie zijn actief vanaf je geboorte. Daarna wordt de ontwikkeling van de mens vooral dat je moet worden als Graves. Want niveau 7, kennis, houdt in dat je verlicht bent geraakt omdat je kennis hebt genomen van het werk van Graves zelf! Zoals veel denkers, denkt ook Graves ten onrechte dat de hele geschiedenis van de mensheid zijn hoogtepunt vindt in hemzelf.

Wat nog kwalijker is, is dat Graves vindt dat je pas echt mens bent als je niveau 7 en 8 hebt bereikt. Slechts een handjevol mensen heeft die niveaus tot nu bereikt, maar je begrijpt het al: Graves zelf heeft niveau 7 al wel bereikt en staat in 1970 zelfs op het punt om niveau 8 te halen. Mensen die op niveau 1 tot en met 6 zitten, zijn geen “ware mensen”. Zij zijn een soort minimale bestaansvorm die Graves “subsistence” noemt. Die term gebruikt Graves waarschijnlijk omdat hij het, vanuit zijn positie geredeneerd, veel toepasselijkere term van “subhuman” niet wil gebruiken. Maar Spiral Dynamics verdeelt de wereld in “ware mensen” die schaars zijn (maar toevallig veel voorkomen bij mensen die in Spiral Dynamics geloven) en wezens die minder dan mens zijn. Dus als je ooit door een Spiral Dynamics figuur bent ingedeeld in niveau 1 tot en met 6, weet dan dat hij of zij je minder dan een mens vindt.

Tenslotte claimt Spiral Dynamics dat het niet over persoonlijkheid gaat, maar over de waarden die je hebt. Dat is een goed punt, want er bestaat geen persoonlijkheid. In plaats daarvan zijn er alleen maar evolutionaire gedragspatronen die wij ervaren als onze persoonlijkheid. Maar er zit een groot probleem aan waarden. Het is namelijk nogal makkelijk om waarden te hebben. Iemand kan de mooiste waarden hebben, maar als hij die waarden nooit omzet in gedrag, dan heb je niets aan die waarden.

Bij toegepaste gedragsanalyse waarschuwen ze dan ook voor vier dingen:

  1. Waarden.
  2. Attitudes.
  3. Algemeenheden.
  4. Status.

De reden waarom toegepaste gedragsanalyse hiervoor waarschuwt, is dat deze vier belangrijk lijken, maar alleen belangrijk zijn als ze worden omgezet naar specifiek gedrag. Iemand die zegt de waarde van naastenliefde te hebben, maar steeds mensen vermoord, sluiten we toch op in de gevangenis. Want het gaat om gedrag in plaats van waarden. Dus zelfs als Spiral Dynamics niet een pseudowetenschap zou zijn (wat wel het geval is) en als Spiral Dynamics niet een onderscheid zou maken tussen “ware mensen” en wezens die minder dan een mens zijn (wat ook het geval is), dan nog is Spiral Dynamics waardeloos omdat zij over waarden gaan. Waarden klinken mooi, maar zijn slechts een manier om je met hypnotische taalpatronen een rad voor je ogen te draaien.

Neurogram Type Uitzoek Sessie

Om alles over het Neurogram® te weten, is er het Neurogram® Handboek. Voor de duidelijkheid: je Neurogram® type is hetzelfde als je Enneagramtype. Alleen is het Neurogram® veel beter onderbouwd door gebruik te maken van de neurowetenschap van Cybernetic Big Five Theory. 

Bij twee van de drie mensen is hun Neurogram type zo overduidelijk dat zij hun type makkelijk uit het boek kunnen halen. Bij een van de drie ligt het echter een stuk subtieler. In die situatie kun je je type niet afleiden uit de zeer uitgebreide test die in het Neurogram® Handboek staat. In plaats daarvan kan alleen een Neurogram expert aan de hand van een diepte interview het juiste type vinden.

Het Neurogram Handboek

Uiteraard maken we dat graag mogelijk. Met het onderstaande systeem boek je zelf een afspraak in om online – via Zoom – je Neurogram Type te laten uitvinden door Joost van der Leij zelf. Het tarief hiervoor is 100 euro en het uitzoeken duurt tussen de 30-60 minuten, afhankelijk van hoe subtiel het in jouw specifieke situatie is. Omdat het heel handig is om daarna ook in het Neurogram® Handboek te bestuderen hoe je type precies in elkaar steekt, sturen we je een gratis exemplaar van het Neurogram® Handboek toe! In de boekhandel is dit boek, omdat het een groot en dik boek is, 40 euro, dus de Neurogram Type Uitzoek Sessie is een voordelige en laagdrempelige manier om met diepe innerlijke zekerheid je type te vinden.

Tijdens de Neurogram Type Uitzoek Sessie leer je niet alleen welk Neurogram type het beste bij jouw brein past, maar ook wat dit betekent op het vlak van:

  • Het stoppen van stress en meer ontspannen.
  • Meer geluk vinden door je hoofddeugd te doen in plaats van je hoofdzonde wat alleen maar pech oplevert.
  • Welke typische problemen bij je type passen en hoe je die het beste oplost.

Kortom, mocht je nog niet weten wat voor soort breintype je hebt, boek dan meteen een sessie. Met de onderstaande tool, maak je meteen zelf online de afspraak zodat de sessie ook goed in jouw schema past. Kennis van je eigen type is eigenlijk onontbeerlijk. Geen mens zou zonder die kennis moeten zijn. Dus, boek meteen een sessie en ontdek hoe je in elkaar steekt:  

See Online Booking Page

Enneagram Type 1 – de Perfectionist

Veel mensen denken dat zij een perfectionist zijn, maar blijken vaak dat toch niet te zijn. Enneagram Type 1 – de Perfectionist – is namelijk nog veel perfectionistischer dan de meeste andere mensen zich kunnen voorstellen. Enneagram Type 1 – de Perfectionist – moet alles zelf doen. Hij ziet hoe mooi iets had kunnen zijn en is dan eigenlijk meteen teleurgesteld dat het in werkelijkheid veel minder mooi is. En dan wordt de echte Perfectionist boos. Eerst boos op zichzelf, maar daarna ook al snel boos op zijn omgeving.

Het cruciale punt is dus dat Enneagram Type 1 – de Perfectionist – teleurgesteld raakt. Het had zo mooi kunnen zijn, maar het bleek allemaal anders te lopen. Zoals altijd. En Enneagram Type 1 – de Perfectionist – geeft hierbij dan vooral zichzelf de schuld. Had hij het maar zelf gedaan dan was het misschien allemaal wel goed gekomen. In ieder geval een stuk beter dan wanneer anderen het hebben gedaan.

Hoe meer Enneagram Type 1 – de Perfectionist – hier over nadenkt, hoe kwader hij wordt. Maar ja, Enneagram Type 1 – de Perfectionist – vindt dat je wel netjes en beschaafd moet blijven volgens de geldende normen van de maatschappij. En dus kropt hij het nog maar even op. Op die manier ontstaat er een snelkookpan van woede in Enneagram Type 1 – de Perfectionist. Elke keer komt er weer een druppel bij, totdat de emmer overloopt. En hoewel Enneagram Type 1 – de Perfectionist – dan nog bozer is op zichzelf, uit hij die woede vooral op anderen. Zij hebben immers van alles en nog wat verkeerd gedaan.

Enneagram Type 1 – de Perfectionist – en anderen

De omgeving schrikt nogal eens van Enneagram Type 1 – de Perfectionist . Enneagram Type 1 – de Perfectionist – zelf denkt dat hij slechts rustig en kalm vertelt wat iemand verkeerd heeft gedaan. Maar voor de omstanders lijkt het meer of de derde wereldoorlog is uitgebroken. Enneagram Type 1 – de Perfectionist – onderschat zijn eigen agressie.

Gelukkig ontdekt Enneagram Type 1 – de Perfectionist – onder die druk, meer wat hij of zij nu zelf wil. In plaats dat er van alles moet, blijkt Enneagram Type 1 – de Perfectionist – toch ook dingen te willen. Die worden vooral duidelijk tijdens een ruzie moment. Pas dan vallen de puzzelstukjes in elkaar en komen de gevoelens naar voren.

Dan wordt het Enneagram Type 1 – de Perfectionist – duidelijk dat het toch wel heel belangrijk is om ook leuke dingen te doen. Feestjes, leuke dingen doen, samen zijn met je partner. Daar vindt Enneagram Type 1 – de Perfectionist – zijn rust. En vanuit die rust, kan Enneagram Type 1 – de Perfectionist – dan beginnen te leren hoe dingen echt perfect gedaan kunnen worden: met een goed gevoel een acht halen, in plaats van steeds de tien te moeten halen.

Enneagram Type 2 – de Helper

In Nederland is Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij waarschijnlijk het beste in het uitzoeken van mensen hun Enneagram Type. De reden hiervan is dat hij veel geduld betracht voordat hij tot een goede keuze komt. Daarnaast heeft hij in de afgelopen tien jaar krachtige vragen heb ontwikkeld die de verschillen tussen de Enneagram Types duidelijk maken. Alleen de vragen stellen is een ding, minstens zo belangrijk is om goed te kijken en te luisteren naar wat de ander zegt en doet. Vandaar de combinatie met Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP) ook zo goed werkt. Met NLP leer je beter kijken en luisteren. Daarmee herken je iemands Enneagram Type het beste. Om het je gemakkelijk te maken de verschillende Enneagram Types te herkennen, heeft Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij een serie video’s gemaakt waarin je ziet hoe een bepaald Enneagram Type reageert op deze vragen. Deze keer is Enneagram Type 2 – de Helper – aan de beurt.

Enneagram Type 2 – de Helper – is een trots iemand. Ondanks dat Enneagram Type 2 – de Helper – vaak een slecht eigenbeeld heeft, is hij toch vaak te trots om aan te geven dat er dingen niet goed gaan. Enneagram Type 2 – de Helper – heeft een sterke behoefte aan liefde en aandacht. Hij is er zich dan ook zeer wel van bewust wat anderen in de omgeving van hem denken.

Enneagram Type 2 – de Helper – is ervan overtuigd dat wanneer hij of zij een ander helpt en bijstaat, dat die ander daarom van Enneagram Type 2 – de Helper – gaat houden. Vandaar dat Enneagram Type 2 – de Helper – altijd klaarstaat om te helpen. Maar niet tot in het oneindige. Wanneer iemand stelselmatig geen aandacht en liefde teruggeeft, komt degene in de zogenaamde “Out” groep terecht. Zolang iemand in de “In” groep zit, is geen moeite Enneagram Type 2 – de Helper – te veel. Maar zit je in de “Out” groep dan kun je wat Enneagram Type 2 – de Helper – betreft letterlijk doodvallen.

Enneagram Type 2 – de Helper en de ander

Doordat Enneagram Type 2 – de Helper – zich zo bewust is van het oordeel van de ander, is hij vooral met zijn image bezig. Uiterlijk is belangrijk. Goede baan. Verleidelijk. Desalniettemin kent Enneagram Type 2 – de Helper – momenten van grote emotionele opvliegers. Als vanuit het niets kan hij dan een huilbui opzetten. Even gemakkelijk kan er later ook weer gelachen worden.

Toch is het goed wanneer Enneagram Type 2 – de Helper – minder mensen gaat helpen en juist meer controle krijgt over de eigen emotionele buien. Zodat op die manier Enneagram Type 2 – de Helper – ontdekt dat het toch vooral belangrijk is om te leren dat je zelf de bron bent van je goed voelen en je niet goed voelen. Hierdoor vermindert Enneagram Type 2 – de Helper – de afhankelijkheid van anderen en wordt het minder belangrijk hoe zij over hem denken.

Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker

Steeds minder Enneagram specialisten gebruiken nog de oude naam: Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker. Vaak wordt dan als reden gegeven dat deze vlag de lading niet echt dekt. Zoals je misschien al weet blijven wij zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk orale traditie en houden we dan ook vast aan dit label. Vaak vragen mensen waarom er geen Enneagram interview van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij is. De reden is dat hij zelf een Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – is en dus elke video met hem laat zien hoe Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – in elkaar steekt.

De reden dat wij vasthouden aan de oude namen is dat van alle negen Enneagram Types de namen expres niet kloppen. Enneagram Type 1 – de Perfectionist – is niet perfect. De Enneagram Type 2 – de Helper – is geen echte helper enzovoort. Daar zijn ze dan ook niet voor bedoeld. Het doel van de namen is om mensen zich in hun Enneagram Type te laten herkennen. Vandaar dat we ook zo vaak met Enneagram Type nummers werken in plaats van de namen.

Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – herkent zich goed in de naam van de Succesvolle Werker. Omdat Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – een imago type is, is hij uitermate bedacht over wat andere mensen van hem vinden. Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – denkt dat mensen vooral om hem of haar geven wanneer hij succesvol is. Alleen dan krijg je genoeg aandacht en liefde.

Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker en de ander

De reden dat Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – zo met zijn image bezig is, komt omdat hij net zoals de andere acht Enneagram Types ergens niet mee om kan gaan. In het geval van Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – is dat emoties. Telkens wanneer de Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – emotioneel wordt, dan heeft hij het gevoel in drijfzand terecht gekomen te zijn.

Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – heeft daar een semi-adequate manier van mee omgaan. Namelijk Operatie IJskast. Emotie? IJskast open, emotie erin. Pas bij romantische en sentimentele films en dergelijke wordt de koelkast ontdooid met enkele tranen. Een mooie gepaste gelegenheid.

Om het image van succes in stand te houden, maakt Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – gebruik van image manipulatie. Bedrog. Het image wordt meer waard dan integriteit. Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – doet dit op een geraffineerde manier zodat hij of direct liegt, maar meer creatief met de werkelijkheid omgaat.

Pas wanneer Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – ontdekt dat eerlijkheid toch het langst duurt, komt hij tot de realisatie dat om echt succes te hebben, je door en door eerlijk moet zijn. Op dat moment begint voor Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – een tocht waarbij hij elke dag goed moet opletten of hij zich niet toch stiekem op een hellend vlak begeeft. Want afglijden is zo gebeurd.

Enneagram Type 4 – de Romanticus

Enneagram Type 4 – de Romanticus – is na Enneagram Type 2 – de Helper – en Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – het derde imagetype. Waar Enneagram Type 2 – de Helper – van mening is dat men vooral van hem houdt wanneer hij mensen helpt. En Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – vooral vindt dat men van hem houdt wanneer hij succes heeft. Zo denkt Enneagram Type 4 – de Romanticus – dat men vooral om hem geeft wanneer hij heel bijzonder is.

Enneagram Type 4 – de Romanticus – is dan ook graag uniek en authentiek. Met een air van klasse en artisticiteit probeert hij de aandacht van anderen op hem te richten. Dit uit zich in een voorkeur voor bijzondere kleren en andere uiterlijkheden. Met de klasse en artisticiteit komen ook hoge idealen. Enneagram Type 4 – de Romanticus – voelt onrechtvaardigheid als geen ander aan, en hij is dan ook goed in staat om in woede uit te barsten om daarmee het onrecht recht te zetten.

Een zelfde sterke emotie beleeft Enneagram Type 4 – de Romanticus – in zijn relaties met mensen. Als ze dichtbij zijn dan voelt het al snel benauwend aan en heeft Enneagram Type 4 – de Romanticus – de neiging mensen van zich af te duwen. Tegelijkertijd voelt Enneagram Type 4 – de Romanticus – een gemis wanneer de ander weer verdwenen is. Een gemis dat al snel kan uitmonden in een gevoel van jaloezie. Hierbij geldt dat Enneagram Type 4 – de Romanticus – andere mensen niet zozeer geen geluk, materiele welvaart en voorspoed gunt, maar dat hij het zelf ook zo graag zou willen hebben.

Enneagram Type 4 – de Romanticus en de ander

Pas op het moment dat Enneagram Type 4 – de Romanticus – in staat is om down to earth the worden en rustig rationeel met zaken, mensen en situaties om te gaan, pas dan komt Enneagram Type 4 – de Romanticus – tot volle bloei. Juist voor Enneagram Type 4 – de Romanticus – zijn NLP technieken om op een makkelijke en effectieve manier met je emoties om te gaan essentieel.

Enneagram Type 5 – de Analist

Enneagram Type 5 – de Analist – is een nadenkend type. Hij heeft de neiging om op afstand de situatie eerst grondig te analyseren voordat hij in actie komt. Enneagram Type 5 – de Analist – wil eerst precies weten hoe een en ander in elkaar zit voordat er daadwerkelijk stappen kunnen worden ondernomen..

Deze kennis komt vooral uit onpersoonlijke bronnen: boeken, films, het internet. Enneagram Type 5 – de Analist – prefereert het om dingen zelf uit te zoeken. Hierdoor is Enneagram Type 5 – de Analist – in hoge mate individualistisch. Hij is vooral met zichzelf begaan.

De reden dat Enneagram Type 5 – de Analist – zich op deze manier gedraagt is dat hij bang is om zijn persoonlijke vrijheid te verliezen. Het aangaan van persoonlijke relaties ziet Enneagram Type 5 – de Analist – vooral als een beperking. Een gevaar iets van jezelf te verliezen dat in de meeste gevallen vermeden dient te worden.

Enneagram Type 5 – de Analist en emoties

Diezelfde angst is er ook in de beroepskeuze. Enneagram Type 5 – de Analist – laat zich niet verleiden door materiele welgesteldheid, en geeft de voorkeur aan een individualistisch beroep. Toch is Enneagram Type 5 – de Analist – niet de kille wetenschapper welk plaatje zo makkelijk op hem te leggen is. Door zijn plaats in het Enneagram is er ook een sterke artistieke invloed.

Onder de oppervlakte van Enneagram Type 5 – de Analist , blijkt dan ook een zeer gevoelig iemand te liggen. En het is deze emotie, die voor Enneagram Type 5 – de Analist – redelijk ver lijkt te liggen, waarmee Enneagram Type 5 – de Analist – verder kan. In die gevoeligheid begrijpt Enneagram Type 5 – de Analist – dat je tegen alle logica in goed voelen (met een ander) toch ook zijn mooie kanten heeft. En vanuit die realisatie kan Enneagram Type 5 – de Analist – tot actie komen om zo de eeuwigdurende analyse te doorbreken.

Enneagram Type 6 – de Loyalist

In dit Enneagram interview komen we Enneagram Type 6 – de Loyalist – tegen. Enneagram Type 6 – de Loyalist – zo zullen we zien wikt en weegt omdat hij bang is om fouten te maken. Dit komt vaak over als twijfel en besluiteloosheid, maar in werkelijkheid is het een veel uitgebreidere beslissingsstrategie dan de meeste van ons gebruiken.

Een kenmerk van Enneagram Type 6 – de Loyalist – is dat hij a) erg op kennis is gericht, b) het hem dan vooral om sociale kennis gaat, dat wil zeggen ervaringsverhalen, c) dat hij vaak bij verschillende mensen te rade gaat, d) maar uiteindelijk wel zijn eigen plan maakt dat e) vaak de vorm aanneemt van een logisch model.

Dit patroon is uniek voor Enneagram Type 6 – de Loyalist – want geen enkel ander type volgt dit patroon. Vaak wordt Enneagram Type 6 – de Loyalist – wanneer mensen met dit patroon geconfronteerd worden verweten dat ze heel veel vragen en tegelijkertijd twijfelen en moeilijk tot beslissingen kunnen komen. Maar er zit iets anders achter. Wat er plaatsvindt is dat Enneagram Type 6 – de Loyalist – bang is om fouten te maken omdat wat er op fouten vaak volgt grote risico’s zijn, inclusief risico’s voor de gezondheid van het lichaam van Enneagram Type 6 – de Loyalist . Daarom wikt en weegt Enneagram Type 6 – de Loyalist – heel zorgvuldig terwijl hij bezig is her en der informatie van allerlei mensen in te winnen. Enneagram Type 6 – de Loyalist – is heel kritisch, skeptisch en af en toe cynisch en heel moeilijk te beinvloeden, omdat hij aan de hand van al die informatie uiteindelijk zijn eigen plan trekt. Alleen kan dat proces soms wel negen maanden duren, waardoor andere mensen die slechts een deel van dit proces zien zich afvragen waarom het toch zo lang duurt voordat er iets besloten wordt.

Enneagram Type 6 – de Loyalist en angst

Enneagram Type 6 – de Loyalist – is evenals Enneagram Type 5 – de Analist – een nadenkend type. Bang om dingen verkeerd te doen, twijfelt hij lang voordat hij tot actie komt. Waar Enneagram Type 5 – de Analist- echter de boeken in duikt, zal Enneagram Type 6 – de Loyalist – juist andere mensen vragen wat zij zouden doen. Uiteindelijk trekt Enneagram Type 6 – de Loyalist – echter wel zijn eigen conclusies.

Dit nadenken komt voort uit het concrete gevaar dat Enneagram Type 6 – de Loyalist – om zich heen ziet en voelt. Hij kijkt altijd goed waar de nooduitgang is en hoe hij zichzelf snel in veiligheid kan brengen. Enneagram Type 6 – de Loyalist – is iemand die vriendelijk overkomt en ook, na enige twijfel, zijn vriendschap voor lange tijd geeft. Wat daar echter achter steekt, is weer de angst van Enneagram Type 6 – de Loyalist. Hij denkt dat je maar beter vrienden kan maken, dan vijanden.

Om de wereld veilig te maken, wil Enneagram Type 6 – de Loyalist – deze vatten in een model. Elke situatie of probleem wordt een stuk makkelijker als er een bepaald schema ontdekt wordt. Maar dit is precies de valkuil van Enneagram Type 6 – de Loyalist. Door te veel te focussen op de gedachten en de gedachtewereld, mist Enneagram Type 6 – de Loyalist – het onderliggende gevoel. Veel beter is het om met de juiste NLP technieken dit gevoel veilig te stellen. Op die manier vindt Enneagram Type 6 – de Loyalist – de kracht om de wereld tegemoet te treden.

Enneagram Type 7 – de Levensgenieter

De naam zegt het al: Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – is een echte levensgenieter. Iemand die vaak lacht en behoorlijk druk is met leuke dingen doen. Als hij hoort dat vrienden ergens iets organiseren, dan is Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – eigenlijk meteen al bang om het te missen. Hij zal er dan ook veel aan doen om toch langs te kunnen komen. Vandaar dat de agenda van Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – vaak overvol staat.

Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – lijkt soms wel een jong aapje dat met veel plezier door de jungle slingert. Maar schijn bedriegt. Ons aapje heeft als het ware een onzichtbare radar ingebouwd waarmee hij kan zien waar de tijgers en de leeuwen zich bevinden in de jungle. Terwijl het dus lijkt alsof hij vrij en vrolijk door de jungle slingert, probeert het aapje eigenlijk vooral weg te blijven bij dreigend gevaar. Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – heeft namelijk een vermijdende persoonlijkheid.

Dus waar Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – zegt geen problemen te hebben of zelfs maar te kennen, is het feitelijk meer het weglopen voor problemen en het ontkennen van problemen. Daarnaast is Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – goed in staat om geweldige plannen uit te denken. Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – vindt deze plannen dan zo mooi dat hij vol verve deze plannen gaat verkopen aan omstanders. Omstanders die de ingewikkelde plannen eigenlijk niet begrijpen, maar toch gegrepen worden door het enthousiasme van Enneagram Type 7 – de Levensgenieter. En dat terwijl Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – zelf heimelijk sterk kan twijfelen aan de haalbaarheid van zijn plannen.

Enneagram Type 7 – de Levensgenieter en fantasie

Het is daarom van belang voor Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – om stevig met beide voeten in de realiteit te staan. Daarvoor kunnen ze goed wat realisme van Enneagram Type 5 – de Analist – lenen. Pas wanneer zij realistisch en eerlijk omgaan met zowel hun plannen als hun problemen, dan zal Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – groeien. Niet alleen leveren realistische plannen minder problemen op, maar is de snelste manier om problemen op te lossen, ze daadkrachtig aanpakken. Niet ervoor weglopen, hoe leuk het ook lijkt.