BALANS

Met deze hypnotische meditatie krijg je het ongekende vermogen om zowel goed te functioneren in balans als met een disbalans.
Mensen zijn vaak op zoek naar balans. Maar wie zegt dat balans goed is. Als er problemen zijn, betekent dat geenszins dat er disbalans is. Wellicht is de balans het probleem.

Organisatie

De wetenschappers en cyberneticus Stafford Beer was de eerste die – in de jaren vijftig van de vorige eeuw – organisatiestructuur als baseerde op de werking van het centraal zenuwstelsel en het brein van de individuele mens. Sindsdien is dat de beste manier om organisaties te structureren zoals je kan lezen in mijn boek Management Cybernetics: gezonde financiën en gezonde medewerkers. Er zijn dus veel parallellen tussen hoe mensen en hoe organisaties in elkaar steken. Met deze hypnotische meditatie leer je wat de overeenkomsten zijn en hoe deze samenhangen met jouw breintype.

Met deze hypnotische meditatie krijg je het ongekende vermogen om organisaties te modelleren, te structureren en te optimaliseren om vervolgens de juiste mensen op de juiste plek te zetten.

Aanpassingsvermogen

Met deze hypnotische meditatie krijg je het ongekende vermogen om je te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden Dus met deze hypnotische meditatie vergroot je je aanpassingsvermogen. Helemaal wanneer je van nature weinig de neiging hebt om je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

In deze hypnotische meditatie wordt gesproken over breintypen. Weet je daar nog niet genoeg van af, download dan de gratis breintype test.

Je persoonlijkheid

Om je meer invloed te geven op jezelf en op andere mensen, gaan we met je persoonlijkheid aan de slag. Je leert wat er nodig is om een sterkere persoonlijkheid te krijgen.

Met deze hypnotische meditatie krijg je het ongekende vermogen om je eigen persoonlijkheid te gaan zien als de evolutionaire gedragspatronen die het zijn. Zodra je door hebt dat wat wij “persoonlijkheid” noemen geen werkelijk bestaan heeft, maar gaat over aangeboren gedrag, dan ben je beter in staat om de nadelen van dit aangeboren gedrag te vermijden en de voordelen ervan juist op te zoeken.

Incompany Neurogram® workshop

Ooit een klant, leidinggevende of collega’s gehad die iets deden of zeiden wat jij nooit zou zeggen of doen? Vast wel, want het komt heel vaak voor dat mensen zich op een manier gedragen die jou wereldvreemd is. Men zegt dan dat dat aan een verschil in persoonlijkheid ligt, maar de werkelijkheid is anders. Mensen hebben namelijk geen persoonlijkheid, maar mensen hebben wel een ander brein dan jij. Met het Neurogram® model voor breintypen dat is gebaseerd op de neurowetenschap van Cybernetic Big Five Theory (CB5T), krijg je inzicht in jezelf en inzicht in andere mensen, maar vooral inzicht in waarom sommige andere mensen echt heel anders zijn dan jij en zich ook heel anders gedragen.

Omdat je weinig aan inzicht hebt wanneer daar geen blijvende gedragsverandering op volgt, zijn dit de concrete voordelen van hoe het Neurogram® model bijdraagt aan positieve gedragsverandering.

 • Op individueel niveau leer je je stressgedrag herkennen zodat je in een vroegtijdig stadium, nog voordat je je gestrest voelt, stress stopt door je expres op een ontspannende manier te gaan gedragen.
 • Op individueel niveau leer je korte termijn negatief gedrag vervangen door lange termijn positief gedrag.
 • Op sociaal niveau leer je de typische gedragingen van andere mensen herkennen, zodat je snapt dat hun gedrag heel goed te begrijpen is vanuit hun perspectief op de wereld.
 • Op sociaal niveau leer je de eerste tekenen van stress bij anderen herkennen en hoe je hen vervolgens richting ontspanning kan sturen.
 • Op sociaal niveau leer je hoe je het beste om kan gaan met mensen met een wezenlijk ander brein dan jij.

De Neurogram® workshop bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaan we de breintypen van alle deelnemers ontdekken door een uitgebreid spel te spelen dat lijkt op de 1 tegen 100 quiz. Tijdens dit spel komen alle aspecten van de breintypen voorbij zoals:

 • Hoe gaat elk breintype om met emoties?
 • Hoe gaat elk breintype om met macht?
 • Wat zijn de stressgedragingen van elk breintype?
 • Wat is het ontspanningsgedrag van elk breintype?
 • Wat is de korte termijn valkuil en het lange termijn positieve gedrag om deze valkuil te vermijden.

In deel twee wordt het gedrag van elk breintype nader geduid aan de hand van CB5T. CB5T geeft een compleet raamwerk om te snappen welk deel van het gedrag van mensen voortkomt uit hun breintypen.

Deze workshop wordt op een boeiende en humorvolle wijze gebracht door VU-university certified OBM trainer/coach Joost van der Leij. Joost onderwijst CB5T op de Vrije Universiteit en de Erasmusuniversiteit. Joost is sinds 1997 met dit onderwerp bezig en heeft duizenden mensen geholpen bij het vinden van hun breintype. Dat het breintypenmodel de juiste manier is om een deel van ons menselijk gedrag te begrijpen, volgt onder andere eruit dat bij 95% van de deelnemers hun breintype jaar in jaar uit onder alle omstandigheden hetzelfde blijft. Kortom, wanneer je jezelf, je klanten en je collega’s echt wil doorgronden, organiseer dan met jouw team of organisatie de incompany Neurogram® workshop.

Om contact te leggen voor een eerste kennismakingsgesprek op basis waarvan een offerte voor deze incompany training kan worden gemaakt, vul het onderstaande formulier in:

We respect your email privacy

Kleuren en het Neurogram

Hoewel wij erg tegen alle vormen van op kleur gebaseerde persoonlijkheidssystemen omdat ze (a) pseudowetenschap zijn, (b) statisch en (c) onzin verkopen, is er toch behoefte aan het inkleuren van het Neurogram model voor evolutionaire gedragspatronen. Het Neurogram model is (a) gebaseerd op Cybernetic Big Five Theory (CB5T), (b) dynamisch en (c) heeft het over concreet direct herkenbare en meetbare gedragingen zodat meteen onderzocht kan worden of het klopt.

Een van de belangrijke lessen van CB5T is dat er geen “persoonlijkheid” bestaat, maar dat wat wij als “persoonlijkheid” ervaren feitelijk evolutionaire gedragspatronen zijn die voortkomen uit de biologische structuur van ons brein. Het Circumplex Model of Personality (CMP) laat zien dat er acht verschillende verzamelingen van deze evolutionaire gedragspatronen zijn. Alleen is het CMP ook een statisch opvatting van gedrag. Wanneer je er dynamisch naar kijkt dat zie je dat er van deze acht verzameling negen dynamieken ontstaan.

Een andere belangrijke les van CB5T is dat er geen scherpe omlijnde categorieën te vinden zijn. Er bestaan geen hokjes waar je mensen in kan plaatsen. In plaats daarvan houden mensen qua evolutionaire gedragspatronen in bepaalde gebieden op. Waar iemand zich precies ophoudt, hangt af van of deze persoon gestrest of ontspannen is of geen van beide. Het Neurogram model is de landkaart van deze gebieden. Hieronder zie je voor elk van de negen verschillende dynamieken, waar elk brein type zich ophoudt als hij of zij strest (het rode gebied), ontspant (het groene gebied) of geen van beide doet (het blauwe neutrale gebied.

Hypnotische meditaties over het Neurogram

Hoewel niet alle hypnotische meditaties over het Neurogram gaan, zitten er zoveel hypnotische meditaties bij die wel over het Neurogram gaan dat ik heb besloten om de podcast Invloed Vergroten ook hier te hosten. In de onderstaande tabel kan je precies zien welke afleveringen over het Neurogram gaan. Uiteraard ben je van harte welkom om de hele serie te volgen. Tegelijkertijd is het ook prima mogelijk om alleen naar de aflevering die over het Neurogram gaan te beluisteren. Je kan de afleveringen die alleen over het Neurogram makkelijk vinden door in de onderstaande search box het woord “Neurogram” in te typen.

Je kan de podcast Invloed Vergroten beluisteren via elke podcast player en podcast platform of wanneer je wilt hier onder aan de pagina onder de onderstaande tabel. In de tabel is voor elke aflevering aangegeven in welke categorie de aflevering valt. Er zijn de volgende vier categorieën:

 1. Het Neurogram is mijn model over breintypen gebaseerd op Cybernetic Big Five Theory.
 2. Filosofie. Dit zijn de meest filosofische afleveringen. Tussen haakjes staat vermeld over welke filosofie het gaat.
 3. ABC-NLP. Dit is de wetenschappelijke versie van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) die we samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam aan het ontwikkelen zijn door NLP te combineren met toegepaste gedragsanalyse. Toegepaste gedragsfilosofie is al meer dan 100 jaar een erkende wetenschap en stamt af van Pavlov en Skinner. Toegepaste gedragsanalyse is gelieerd aan het behaviorisme.
 4. Magick is ons model voor spiritualiteit. Het is atheïsme voor spirituele mensen en spiritualiteit voor atheïsten.

AfleveringOnderwerpCategorieInhoud
1InitiatieMagickWe beginnen met het begin. Maar geenszins zomaar een begin, maar meteen een echte initiatie waarbij je ervoor kiest om jezelf te verheffen.
2Je verleden loslatenABC-NLPWanneer je na de eerste hypnotische meditatie besloten hebt om aan jezelf te gaan werken, dan is het zaak om als eerste je verleden te neutraliseren zodat je verleden een schatkamer wordt van goede gevoelens in plaats van een afleiding die je teveel tijd kost.
3Je persoonlijkheidNeurogramOm je meer invloed te geven op jezelf en op andere mensen, gaan we met je persoonlijkheid aan de slag. Je leert wat er nodig is om een sterkere persoonlijkheid te krijgen.
4Loskomen van je ouders, school en de staatABC-NLPNu is het beurt aan alle kennis die je in je leven hebt vergaard. Met deze hypnotische meditatie leer je de meest efficiënte methode om het kaf van het koren te scheiden. En definitief los te komen van je ouders, school en de staat.
5Ongewenst gedragFilosofie (Behaviorisme)Het enige waar we nu nog afstand van moeten doen, is ongewenst gedrag.
6In jezelf gelovenABC-NLPMensen raden je vaak aan om meer in jezelf te geloven. Maar hoe doe je dat en is het überhaupt wel verstandig? In deze hypnotische meditatie leer je de juiste manier om in jezelf te geloven en genoeg wilskracht op te roepen zonder dat je daarbij je eigen glazen in zou gooien zoals bij andere methoden.
7AspiratieMagickAspiratie is inspiratie die van binnenuit komt. Mensen zijn vaak onder de indruk als ze “geïnspireerd” raken. Dat is mooi, want soms is het goed om tijdelijk het pad van een ander te bewandelen. Alleen bedenk je altijd goed dat inspiratie betekent dat jij door een ander wordt beïnvloed.
8HartstochtMagickMensen vinden vaak dat ik veel hartstocht heb voor de onderwerpen waar ik boeken over schrijf, trainingen over geef. In deze podcast onthul ik de geheime formule om hartstocht te hebben voor wat dan ook.
9EmergentieABC-NLPEmergentie is het naar boven drijven van gedrag zonder dat je van tevoren had kunnen voorspellen dat het systeem dat gedrag zou gaan doen. Hierbij geldt dat “het systeem” een computer kan zijn, een robot of een mens. Maar voor deze hypnotische meditatie ben jij natuurlijk “het systeem”.
10Via NegativaABC-NLPMensen doen altijd zo negatief over negativiteit, maar er zit veel positiefs in negativiteit. Zo is het creatieve proces vaak een proces van weghalen wat lelijk en fout is. Michelangelo antwoordde toen hem werd gevraagd hoe hij toch zo’n mooie David kon beeldhouwen: “Ik beitel alles wat niet David is weg.”
11WerkFilosofie (Nietzsche)Werk kan zowel een zegen als een vloek zijn. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om ervoor te zorgen dat je op termijn werk krijgt dat je wel voldoening en waardering oplevert als dat nu nog niet het geval is.
12Via PositivaABC-NLPAls er een Via Negativa is, is er natuurlijk ook een Via Positiva. Hoewel de Via Negativa een belangrijkere weg is dan de Via Positiva, kan je toch ook je voordeel doen met de Via Positiva.
13RampspoedABC-NLPSoms is er grote rampspoed. Dat kan in het klein zijn als je een dierbare verliest of ernstig ziek wordt. Alleen is het meestal in het groot zoals bijvoorbeeld met de Corona pandemie. Je kan goed omgaan met rampspoed en je kan slecht omgaan met rampspoed. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om goed om te gaan met welke rampspoed dan ook.
14HelenABC-NLPLogischerwijze komt helen na de rampspoed. Toch heeft heling een donkere zwarte kant. Vandaar dat er een beter alternatief is.
15ShapingFilosofie (Behaviorisme)Shaping is een techniek uit de toegepaste gedragsanalyse om gedrag te beïnvloeden. In deze podcast leer je alles over shaping en hoe je shaping kan gebruiken om je eigen leven en het leven van andere mensen te verbeteren door ervoor te zorgen dat er meer gewenst gedrag komt en minder ongewenst gedrag.
16EnergieMagickMet deze hypnotische meditaties krijg je 3 methoden om beter met je eigen energie om te gaan, om te voorkomen dat je last krijgt van de negatieve energie van andere mensen en hoe je energievreters uit je leven krijgt.
17KansenFilosofie (Bayesiaans)Mensen zeggen vaak dat wanneer je een kans ziet dat je die kans moet pakken! Maar zie je wel alle kansen die er voorbij komen? Dat is maar de vraag. In deze podcast wordt je onbewustzijn geprogrammeerd om veel en veel meer kansen te gaan zien zodat je zelf kan kiezen welke kansen je het meest aantrekkelijk vindt om te gaan realiseren.
18Het ABC-modelFilosofie (Behaviorisme)Het ABC-model is zo belangrijk dat eigenlijk elke vezel van je lichaam helemaal doordrenkt dient te zijn met het ABC-model. Om die reden heb ik deze hypnotische meditatie gemaakt zodat je onbewustzijn wordt geprogrammeerd om het ABC-model te doorgronden en te gebruiken zowel voor jezelf als voor het beïnvloeden van andere mensen.
19GewoontjesABC-NLPWanneer je goed naar de werkelijkheid en het leven kijkt, dan zie je dat de wereld vol schijnbare tegenstellingen zit. De mensen die bijvoorbeeld het hardst roepen over moraliteit, plegen meestal de grootste misdaden. In de deze hypnotische meditatie maak ik duidelijk dat de mensen die het gewoonst overkomen vaak het bijzonderst zijn.
20MetgezellenFilosofie (Nietzsche)Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om goed om te gaan met vrienden, je partner en andere mensen.
21KwantummechanicaFilosofie (Quantum Bayesianism)Hoewel de kwantummechanica al meer dan 100 jaar bestaat, leven de meeste mensen nog in de 17de eeuw van Newton. Wat maakt dat uit zal je je misschien afvragen, maar de kwantummechanica heeft niet alleen wijze lessen voor de natuurkunde, maar ook voor ons allen en ons leven.
22InitiatiefMagickMet deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn zodat je elke ochtend wakker wordt met een goed idee. Bovendien leer je de vier stappen die nodig zijn om van een goed idee naar werkelijkheid te komen.
23GelukABC-NLPGeluk is voor de meeste mensen een te groot begrip. Wat zij eigenlijk met geluk bedoelen is je goed voelen, ook in moeilijke omstandigheden. Deze hypnotische mediatie beschermt je tegen mensen die misbruik willen maken van jouw zucht naar geluk.
24VaardighedenABC-NLPHoe rijker je wil worden, hoe minder je dient te focussen op geld en hoe meer je dient te focussen op vaardigheden. Want de overheid kan al je geld van je afpakken, maar niemand kan je vaardigheden van je afpakken.
De belangrijkste vaardigheden zijn die vaardigheden waarmee je de vijf taken van het leven volbrengt. De vijf taken van het leven en de bijbehorende vaardigheden worden met deze hypnotische meditatie in je onbewustzijn geprogrammeerd.
25CommunicatieFilosofie (Charity Principle)Deze hypnotische meditatie gaat over communicatie, maar meer nog over dat alle communicatie subjectief is en wat dit voor jou betekent. Er bestaat geen objectiviteit. Om objectief te zijn, moet je een standpunt innemen buiten het universum zodat je los van het universum naar het universum kan kijken. Binnen de filosofie wordt objectiviteit dan ook wel The View From Nowhere genoemd.
26HerstelFilosofie (Behaviorism)Ons brein is veel meer bezig met korte termijn consequenties dan lange termijn consequenties. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je brein om zich meer aan te trekken van de lange termijn consequenties.
27LachenABC-NLPLachen is gezond. Dus deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om meer te lachen.
28BuitenbeentjesFilosofie (Nietzsche)Heb jij vaak het gevoel buiten de groep te vallen? Dan kan het zijn dat je een buitenbeentje bent! Dan is deze hypnotische mediatie voor jou! We beginnen met de vier criteria om te checken of je wel echt een buitenbeentje bent en daarna wordt je onbewustzijn geprogrammeerd om zo goed mogelijk om te gaan met een samenleving die voor andere mensen is gemaakt dan buitenbeentjes.
29RespectABC-NLPSteeds meer mensen eisen respect op. Maar respect is iets dat je verdient en nooit kan opeisen. Sterker nog, hoe meer je respect eist, hoe minder je respect verdient. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om respect te hebben voor de mensen die dat verdienen en geen respect te hebben voor de mensen die geen respect verdienen. Bovendien programmeert deze hypnotische meditatie je onbewustzijn dat respect alleen respect is wanneer je respectvol handelt.
30FeestenMagickFeesten is gezond, dus feest met regelmaat! Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om vaker te gaan feesten en wanneer je feest ook helemaal uit je dak te gaan.
31VerantwoordelijkheidABC-NLPManagers hebben vaak de mond vol van van "eigenaarschap". Maar wat ze feitelijk bedoelen is dat hun medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen. Daar zit een belangrijke valkuil bij, namelijk: heb je die verantwoordelijkheid überhaupt wel? Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om op de juiste manier je verantwoordelijkheid te nemen. Nooit om de manager te plezieren, maar omdat jij zelf er beter wordt. Omdat verantwoordelijkheid nemen wel tot concrete handelingen dient te leiden, programmeert deze hypnotische meditatie je onbewustzijn ook meteen om in actie te komen!
32BagageABC-NLPMensen denken vaak dat ze bagage uit het verleden meezeulen omdat zij zich te vaak slecht voelen over dat verleden. In werkelijkheid is er niets meer en niets minder aan de hand dat het brein onhandige patronen herhaalt. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om ellende van vroeger los te laten en te vergeten.
33SeksABC-NLPDeze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om goed om te gaan met seks. Dat wil zeggen vrij te komen / blijven van seksuele frustraties, voorkomen dat korte termijn pleziertjes op lange termijn je leven vergallen en het diepe besef dat seks een positieve consequentie is. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn ook om seks te gebruiken om je partner positief te bekrachtigen zodat hij of zij meer gewenst gedrag laat zien.
34VormABC-NLPMensen zijn voor het overgrote deel van de tijd bezig met de inhoud van hun leven en zelden met de vorm. Wie we zijn, is vooral een inhoudelijk verhaal. Wat bijna iedereen over het hoofd ziet, is hoe belangrijk de vorm is voor wie we zijn. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om vaker de vorm te gebruiken wanneer je wil veranderen of groeien in plaats van de inhoud.
35OprechtheidFilosofie (Bayesiaans)In de werkelijkheid bestaat er geen waarheid, alleen maar waarschijnlijkheid. Waarheid bestaat alleen in de wiskunde en de formele logica. Het heeft dus geen zin om te denken dat jij of andere mensen de waarheid moeten spreken. Het enige dat je kan doen, is oprecht vertellen wat je het meest waarschijnlijk acht. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om de leren denken in termen van waarschijnlijkheid en het oprecht vertellen wat jij het meest waarschijnlijk acht. Daarmee krijg je veel meer vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden omdat er nu opeens talloze opties bij komen, die misschien niet zo'n grote kans hebben, maar tot nu toe door je brein werden genegeerd.
36VerdedigingABC-NLPHoewel de meeste mensen deugen, zijn er helaas ook een aantal misbaksels. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om je tegen deze misbaksels op drie verschillende manieren te beschermen. De eerste manier is door ze te veranderen zodat ze ophouden misbaksels te zijn. De tweede manier is door ze te gebruiken en de derde manier is om afscheid te nemen. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om dat laatste dan wel op de juiste manier te doen.
37AangrijpenMagickAangrijpen is een Nederlands woord dat we weinig gebruiken, maar wel heel belangrijk gedrag beschrijft. Het Duitse “angriff” lijkt op aangrijpen en wordt in Duitsland veel meer gebruikt, want het betekent ook “aanvallen!” Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om wanneer je een kans ziet (om meer kansen te zien, luister naar hypnotische meditatie #17 KANSEN) of een goed idee hebt (om elke ochtend met een goed idee wakker te worden, luister naar hypnotische meditatie #22 INITIATIEF), dat goede idee of die kans ook echt aan te grijpen!
38UtilisatieABC-NLPUtilisatie is een begrip binnen de hypnose. Utilisatie schrijft voor dat je als hypnotiseur gebruik maakt van wat er gebeurt. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om meer gebruik te maken van utilisatie. Mocht je hypnotiseur zijn, dan voor je formele hypnose sessies. Maar sowieso in meer bredere zin wanneer je mensen aan het beïnvloeden bent.
39VoorzienFilosofie (Bayesiaans)Dit is een diep filosofische hypnotische meditatie die je onbewustzijn programmeert om meer te snappen van het idee dat ons brein een toekomstvoorspelmachine is. Of beter gezegd: ons brein is een apparaat die de toekomst voorziet. Continue wordt ons verwachtingspatroon getest aan onze ervaring. Bij de meeste mensen wordt de ervaring genegeerd als deze slecht aan ons verwachtingspatroon voldoet. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om meer open te staan voor ervaringen en sneller je verwachtingspatroon aan te passen als verwachtingen stelselmatig zelden werkelijkheid worden.
40DiscordiaMagickMet hypnotische meditatie #10 VIA NEGATIVA heb je reeds je onbewustzijn geprogrammeerd om minder negatief te doen over negativiteit en juist je voordeel te behalen met negativiteit. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om meer gebruik te maken van twist, Discordia in het Latijn. Hoewel zelden ingezet, verrijk je wel je arsenaal aan mogelijkheden, wanneer je ook in staat bent om twist te hanteren zonder dat je je daar naar over gaat voelen. Want soms helpt twist je een stuk verder dan de lieve vrede bewaren.
41Aanpassings- vermogenNeurogramMet deze hypnotische meditatie vergroot je je aanpassingsvermogen. Helemaal wanneer je van nature weinig de neiging hebt om je aan te passen aan veranderende omstandigheden.
42ZorgenABC-NLPWat zijn zorgen? Je zorgen maken is je slecht voelen over de toekomst. Dat betekent dat zorgen uit twee componenten bestaan:
Je slechte gevoel.

Beelden of gedachten die jou de suggestie geven dat je je ergens slecht over voelt.

Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om direct minder last te hebben van zorgen of aan de slag te gaan om je zorgen aan te pakken. Maar in ieder geval in actie komen om te stoppen met je zorgen maken over de toekomst.
43OnbewustzijnABC-NLPOnbewustzijn is helemaal geen Nederlands woord. Toch probeer ik er een Nederlands woord van te maken. Dus mocht je na deze hypnotische meditatie met mij van mening zijn dat het onbewustzijn een woord is dat zinvol is om te gebruiken, gebruik dan “onbewustzijn” waar je kan.
44OplossingenABC-NLPVoor alle problemen zijn er oplossingen. Misschien heb je die oplossing vandaag nog niet, maar dan hopelijk wel in de toekomst. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om te weten wat voor elk probleemgebied dat bestaat de beste oplossing is.
45Je ware padMagickHet leven is zinloos. Tegelijkertijd laat wetenschappelijk onderzoek zien dat mensen die purpose hebben langer leven, langer gezond blijven en gelukkiger zijn. Omdat het leven zinloos is en het toch heel handig is om purpose te hebben, is er geen andere oplossing dan om jezelf purpose te geven! Met deze hypnotische meditatie ontdek je je ware pad waarmee je je eigen leven zin en purpose geeft.
46VolhoudenABC-NLPOf je iets makkelijk volhoudt hangt sterk af van wat voor positieve consequenties je op korte termijn krijgt. Maar soms wens je je op een manier te gedragen die alleen maar op lange termijn positieve consequenties heeft. Hoe krijg je dat makkelijk voor elkaar? Nou met deze hypnotische meditatie. Want deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om veel makkelijker gewenst gedrag dat op korte termijn te weinig beloning oplevert vol te houden!
47ElastiekABC-NLPJe ervaart vooral wat je verwacht te ervaren. En dat terwijl de wereld veel bijzonderder is dan dat jij verwacht. Om die reden is het goed om met deze hypnotische meditatie verwachtingspatroon eens flink uit te rekken als een elastiek. Ook al schiet het elastiek daarna weer terug, wanneer het elastiek goed is uitgerekt is het elastiek daarna toch langer en flexibeler geworden.
48VoelenABC-NLPHoe werkt gevoel? Waarom voel je überhaupt iets? Met deze hypnotische meditatie leer je hoe het zit met je subjectieve ervaring en hoe deze door je brein wordt geproduceerd.
49OrganisatieNeurogramDe wetenschappers en cyberneticus Stafford Beer was de eerste die - in de jaren vijftig van de vorige eeuw - organisatiestructuur als baseerde op de werking van het centraal zenuwstelsel en het brein van de individuele mens. Sindsdien is dat de beste manier om organisaties te structureren zoals je kan lezen in mijn boek Management Cybernetics: gezonde financiën en gezonde medewerkers. Er zijn dus veel parallellen tussen hoe mensen en hoe organisaties in elkaar steken. Met deze hypnotische meditatie leer je wat de overeenkomsten zijn en hoe deze samenhangen met jouw breintype.
50De doodFilosofie (de dood)Denk eerst goed na voordat je deze hypnotische meditatie beluistert. Want het is een heftig onderwerp dat snoeihard wordt gepresenteerd. Eigenlijk is het alleen slim om deze hypnotische meditatie te beluisteren wanneer je meer dan genoeg grip op je eigen emoties hebt, bijvoorbeeld dankzij ABC-NLP technieken en geen angst voor de dood. Met deze hypnotische meditatie wordt gepoogd je de harde werkelijkheid van de dood te laten zien en de volledige impact op je emotioneel systeem. Kortom, denk er eerst goed over na of je dat wel wil.
51KennisFilosofie (Bayesiaans)Mensen denken van alles te weten, denken kennis in huis te hebben, denken ergens een mening over te hebben, maar in een hele letterlijke zin van het woord is wat zij menen te hebben waardeloos. En waarom? Omdat zij, zoals de Engelsen het zo mooi zeggen weigeren "to put their money where their mouth is." Zonder "skin in the game" zoals Nassim Taleb het noemt, is het makkelijk om maar wat te roepen en te doen alsof je een mening hebt. Met deze hypnotische meditatie leer je dat een ieder die een mening verkondigt maar weigert daar ook geld op in te zetten, letterlijk een waardeloze mening heeft. Belangrijker nog is dat deze hypnotische meditatie je onbewustzijn programmeert om afscheid te nemen van wanen en alleen dat tot kennis te rekenen wat ook echt kennis is.
52TijdMagickTijd is het meest kostbare bezit en het duurt meestal een hele tijd voordat mensen daar achter komen, als ze er überhaupt al achter komen. Want er wordt een hoop tijd over de balk gegooid. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om goed om te gaan met de tijd die je hebt zodat je je tijd besteedt op een manier die waarde aan de wereld en waarde aan jouzelf toevoegt.
53ObjectiviteitFilosofie (Bayesian brain)Er zijn vele redenen waarom objectiviteit een brug te ver is voor mensen. Eerder ging hypnotische meditatie #25 al over het gebrek aan objectiviteit bij communicatie. Met deze hypnotische meditatie wordt je onbewustzijn geprogrammeerd om te beseffen dat ook wat je waarneemt geenszins objectief is.
54SchoonheidFilosofie (Triangulatie)Het Pragmatisme stelt dat ook andere waarden dan waarheid belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld schoonheid. Daarom programmeert deze hypnotische meditatie je onbewustzijn om je leven mooi te maken in plaats van waar.
55OnconventioneelNeurogramMet hypnotische meditatie #47 ELASTIEK heb je al geleerd hoe belangrijk een onconventionele presentatie is. Alleen dan maakt de boodschap genoeg impact om ervoor te zorgen dat je brein je verwachtingspatroon up to date maakt. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om te beseffen hoe belangrijk onconventioneel gedrag is.
56BalansNeurogramMensen zijn vaak op zoek naar balans. Maar wie zegt dat balans goed is. Als er problemen zijn, betekent dat geenszins dat er disbalans is. Wellicht is de balans het probleem.
57TegenslagABC-NLPDe meeste tegenslag volgt op ons eigen onhandige handelen. De rest is domme pech. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om eerst te voorkomen dat je eigen gedrag tot tegenslag leidt om daarna goed om te gaan met de tegenslag die volgt op domme pech.
58AlchemieMagickAlchemie is de protowetenschap die vooraf ging aan de scheikunde. Alchemisten staan er vooral om bekend dat zij lood in goud wilden veranderen. Richard Bandler, de bedenker van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) noemt zichzelf een alchemist. Met deze hypnotische meditatie ontdek je de filosofie van de alchemisten en waarom je die filosofie terugvindt in NLP. Bovendien leer je met deze hypnotische meditatie hoe je lood omzet in goud. Dat is ook best belangrijk!
59ZwijgenMagickMet deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om het spreekwoord "spreken is zilver, zwijgen is goud" helemaal tot je door te laten dringen. Bovendien programmeer je met deze hypnotische meditatie je onbewustzijn om gehoor te geven aan dit spreekwoord door veel vaker te zwijgen wanneer zwijgen de beste strategie is.
60Je Ware WilMagickMet deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om grootste en bijzondere daden in je leven te gaan verwezenlijken. Daarvoor is het alleen wel nodig dat je dat ook wil en dat je de wilskracht ontwikkelt om dat voor elkaar te krijgen. Ook betekent het dat je wel bewust afstand neemt van de massa die slaapwandelend door het leven gaat. Zo ontdek je wat je ware pad is en wat je ware wil is.
61MogelijkhedenNeurogramMet deze hypnotische meditatie programmeer jij je onbewustzijn om bij uitstek in tijden van crisis je kansen en mogelijkheden te pakken. Want wanneer je ergens tijdens een crisis een succes van kan maken, dan wordt het helemaal een supersucces wanneer de crisis weer voorbij is. Althans zolang je maar rekening houdt met de grootste valkuil. Gelukkig programmeert deze hypnotische meditatie je om die valkuil te vermijden.
62De bronMagickMet deze hypnotische meditatie programmeer je je eigen onbewustzijn om zelf de bron van alle energie te zijn die je nodig hebt. Bovendien blijk je zelf dan niet alleen de bron voor alle energie te zijn, maar überhaupt voor alles wat je waarneemt en ervaart.
63Het celibaatABC-NLPMet hypnotische meditatie #33 SEKS heb je al gezien dat seks een goed idee is. Tegelijkertijd is een celibatair leven ook een goed idee. Hoe is zo’n tegenspraak mogelijk? Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om goed om te gaan met seks.
64Pijn lijdenABC-NLPWesterse mensen hebben afgeleerd om pijn te lijden. Zij kunnen geen korte termijn pijn meer aan en zijn om die reden bereid het risico te nemen op onvermijdelijke extreme pijn in de toekomst. Dus het is zaak om weer te leren pijn te lijden. Maar dan wel het liefst zonder dat je daarbij je emotioneel slecht voelt. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is in ons brein mogelijk omdat je je brein kan trainen om je goed te blijven voelen met het deel van je brein dat gevoelens produceert terwijl je feitelijk pijn lijdt. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om precies dat voor elkaar te krijgen.
65InterpretatieFilosofie (Donald Davidson)Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om zich te realiseren dat alles wat je waarneemt én alles wat je hoort of leest, alleen maar jouw interpretatie zijn. Toch is er een verschil tussen waarnemen en verhalen horen dan wel lezen van anderen. Met deze hypnotische meditatie wordt dit verschil helemaal duidelijk zodat je snapt waarom mensen eerder afgaan op hun ervaring dan op wat ze van anderen horen of lezen.
66VerklaringenFilosofie (Nietzsche)Middelmatige mensen zijn altijd op zoek naar verklaringen. Geenszins omdat ze oprecht interesse hebben in hoe zaken samenhangen, maar enkel om de complexiteit van de wereld terug te brengen tot hapklare brokken en Jip & Janneke taal. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om te stoppen met het versimpelen van de wereld met verklaringen en in plaats daarvan de innerlijke kracht te hebben om te kunnen zeggen: "Dat weet ik niet".
67FlowMagickLeren hoe je alles bereikt zonder iets te doen, is de grote belofte van deze serie hypnotische meditaties. Als eerste is het daarbij belangrijk te snappen dat je feitelijk alles onbewust bereikt zonder iets bewust te doen. Om dat te kunnen is flow van groot belang. Alleen wordt flow vaak verkeerd begrepen. Of beter gezegd: er worden verschillende zaken onder dezelfde noemer geplaatst. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om mee te gaan met de flow van de geschiedenis zodat je alles bereikt, zonder iets te doen.
68BeklimmingFilosofie (Nietzsche)Zelfontwikkeling is als een bergbeklimming. Het is zwaar, elitair en eenzaam. Toch willen sommige mensen dat. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om voor echte zelfontwikkeling te gaan, ongeacht hoe eenzaam, elitair of zwaar het is.
69LoopsABC-NLPLoops zijn een technisch onderdeel van hypnose. Beginnende hypnotiseurs die hebben de neiging om zichzelf veel te herhalen. Dat is natuurlijk geen probleem, want zo leer je hypnotiseren. Als een ervaren hypnotiseur zich echter nog steeds blijft herhalen, dan is dat een teken van een zwakke hypnotiseur. Helemaal als hij denkt dat herhaling een intrinsiek onderdeel van hypnose is. Daar is namelijk helemaal geen sprake van. Wat sterk hypnotiserend werkt, zijn loops. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om, wanneer je mensen wil beïnvloedden, meer gebruik te maken van hypnotische loops in je verhaal.
70Je fortABC-NLPOm de wereld te veroveren heb je een fort nodig. Nu weet ik niet of je de wereld wil veroveren, maar Nietzsche zei hierover het volgende. Mensen willen eerst bestaanszekerheid, maar du moment zij dat voor elkaar hebben, willen ze macht. Volgens Nietzsche was de wil tot macht sterker dan de wil om te overleven. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om ervoor te zorgen dat je je eigen veilige fort hebt en behoudt. Bovendien programmeer je met deze hypnotische meditatie dat je de strijd aangaat om de wereld te veranderen zoals jij denkt dat dat het beste is!
71CreativiteitABC-NLPMet deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om twee zaken te doen, namelijk (a) elke ochtend wakker te worden met een goed idee en (b) als je vastloopt je drie tot vijf nieuwe opties om weer los te komen te tonen. Door creativiteit op deze manier te gebruiken, kan je je creativiteit op drie belangrijke manieren inzetten: (a) voor het oplossen van problemen, (b) voor het maken van je dertigjarenplan en (c) voor het toevoegen van waarde aan de wereld.
72IlluminatieABC-NLPWanneer je aan jezelf wil werken, helpt het enorm om dat samen met een ander te doen. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om de juiste keuze te maken bij het vinden van een leraar, trainer of coach.
73OnafhankelijkheidABC-NLPDeze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om op een gezonde manier onafhankelijk te zijn. Dat wil zeggen wel in staat zijn om goed te hechten, samen te leven en samen te werken, maar zonder dat dat ten koste van je eigen leven en het bereiken van je eigen grote droom gaat. Bovendien programmeert deze hypnotische meditatie je onbewustzijn om te voorkomen dat je een ongezonde versie van onafhankelijkheid gaat doen, namelijk helemaal alleen in je uppie gaan zitten.
74EntertainmentABC-NLPLuister niet naar deze hypnotische meditatie als je iemand bent die van cursus naar cursus rent, die alle boeken over alle onderwerpen leest of die vindt dat hij of zij al heel goed zichzelf heeft ontwikkeld omdat hij of zij al zoveel heeft gedaan. En luister al helemaal niet naar deze hypnotische meditatie als je vindt dat je om die reden zo ver verheven boven de rest van het klootjesvolk bent. Want je raakt zwaar teleurgesteld wanneer je met deze hypnotische meditatie leert dat je alleen maar je zucht naar entertainment achterna bent gerend. Wil je werkelijk aan jezelf werken, luister dan wel, want deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om uit te zoeken wat voor jou werkt en je daarop te blijven focussen in plaats van achter allerlei nieuwlichterij aan te rennen.
75ExplorerenNeurogramEr zijn twee soorten exploraties. Je kan de buitenwereld exploreren door op reis te gaan en nieuwe gebieden te ontdekken. Of je kan je binnenwereld exploreren door of diep na te denken of intuïties naar boven laten komen. Dat laatste wordt vaak verward met mediteren, maar bij mediteren is het juist de bedoeling dat je ophoudt te exploreren. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om je aanpassingsvermogen te vergroten!
76Ja zeggenFilosofie (Nietzsche)Nietzsche is de filosoof die iedereen oproept om "Ja!" tegen het leven te zeggen. Ondanks dat hij de eeuwige terugkeer van hetzelfde zijn meest verschrikkelijke gedachte vindt. Juist omdat alles weer precies hetzelfde terugkomt, is het slim om je leven zo te leiden dat je voluit "Ja!" tegen je eigen leven zegt en de gedachte dat je leven weer exact hetzelfde wordt herhaald. Met deze hypnotische meditatie krijg je alle ins en outs van Nietzsche "Ja!" zeggen tegen het leven en de eeuwige terugkeer van hetzelfde. Bovendien programmeert deze hypnotische meditatie je onbewustzijn om volmondig "Ja!" te zeggen tegen je eigen leven, ook als je leven een keertje niet zo leuk is!
77ExploiterenNeurogramMet deze hypnotische meditatie programmeer je je brein om beter te worden in het exploiteren van de buitenwereld en je eigen binnenwereld, met name je eigen emoties. Wanneer je met deze hypnotische meditatie je brein programmeert om dit te doen, dan vergroot je je persoonlijke effectiviteit enorm zodat je rijker wordt, meer liefde zal vinden, beter mensen kan beïnvloeden en je doelen realiseren. Bovendien leer je dan ook nog eens meer te genieten van het leven. Kortom, beluister deze hypnotische meditatie en exploiteer de wereld!
78Je hoofddeugdNeurogramIeder mens heeft een hoofddeugd en een hoofdzonde. Zowel je hoofdzonde als je hoofddeugd zijn hele specifieke en concrete gedragingen. Welke gedrag voor jou precies een grote deugd is en welk gedrag voor jou specifiek zondig is, hangt af van je breintype. Weten wat je hoofdzonde en je hoofddeugd is, is de belangrijkste reden om je breintype te leren kennen. Weet je nog niet wat je breintype is of welke hoofddeugd en hoofdzonde daarbij horen, onderzoek jezelf dan met behulp van Het Neurogram Handboek wat overal aan te schaffen is.

Je hoofddeugd is gedrag waar jij een verschrikkelijke hekel aan hebt, ook al vinden mensen met een ander breintype dat het juist gewenst gedrag is. Op diezelfde manier houdt bijna iedereen van het gedrag van zijn hoofdzonde. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om te stoppen met het zondige gedrag en te beginnen met deugdzaam gedrag.
80ManipulatieABC-NLPDankzij de informatiemaatschappij die wij hebben geschapen, word je nu continu gebombardeerd met pogingen om je te manipuleren. Of het nu gaat om je geld afhandig te maken, politieke keuzes te beïnvloeden of je voor een karretje te spannen, talloze partijen, bedrijven en ogenschijnlijk gewone mensen proberen je te manipuleren met beeld, geluid en teksten.

Gelukkig is er een manier om je te beschermen tegen alle vormen van negatieve manipulatie. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om zich af te sluiten voor negatieve suggesties of die nou zo zijn bedoeld of per ongeluk verkeerd zijn geformuleerd. Aan de andere kant programmeert deze hypnotische meditatie je onbewustzijn ook om juist open te staan voor positieve suggesties!
81AngstABC-NLPAngst is in de meeste gevallen natuurlijk een negatieve emotie waar je zo snel als mogelijk vanaf wil. Is dat voor jou het geval, leer dan de ABC-NLP basistechnieken om angst te stoppen en te vervangen door een krachtig goed gevoel van rust, ontspanning, kracht en zelfvertrouwen.

Deze hypnotische meditatie gaat over een andere vorm van angst. Namelijk de angst die bergbeklimmers voelen. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om angst te gebruiken als indicator dat je met je zelfontwikkeling de goede kant op gaat, ja zelfs jezelf aan het overstijgen bent!
82GenietenABC-NLPHet is natuurlijk heel belangrijk om te genieten van het leven. Alleen: met welk deel van je brein geniet je? Dat is natuurlijk je bewustzijn. Door heel mindful om te gaan met mooie momenten. Het wordt echter wel een stuk makkelijker wanneer je de belangrijke taken van het leven hebt weggeautomatiseerd naar je onbewustzijn zodat je bewustzijn alle ruimte heeft om te genieten van het leven. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om alle belangrijke taken van het leven op zich te nemen en programmeert je bewustzijn om met volle teugen van het leven te genieten!
83TegenstellingenNLP MagickWord je ook zo moe van mensen die roepen dat zij zo spiritueel zijn omdat zij nonduaal zijn? Met deze hypnotische meditatie leer je dat zij vastzitten in een attractie in een spiritueel pretpark. Want met deze hypnotische meditatie leer je het grote geheim waarom mystieke teksten altijd vol tegenstellingen zitten.
84FeedbackABC-NLPMet feedback word je een meester in wat voor gewenst gedrag je maar wil. Dat kan enige tijd duren, maar zolang je maar volhoudt en de feedback gebruikt om je gedrag aan te passen, ga je er vanzelf komen. Deze hypnotische meditatie programmeert je onbewustzijn om open te staan voor feedback, ja zelfs feedback uit te lokken. Verder programmeert deze hypnotische meditatie je onbewustzijn om feedback te gebruiken voor meesterschap en het bereiken van je doelen.
85ScheidenABC-NLPScheiden doet vaak pijn. Daar is niks mis mee. Tegelijkertijd doet scheiden de een meer pijn dan de ander. Dit heeft met je breintype te maken. Bovendien zijn er ABC-NLP technieken die ervoor zorgen dat scheiden minder pijn doet. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om zo goed als mogelijk om te gaan met situaties van afscheid, scheiden of verlies.
86IntellectueelFilosofie (Nassim Taleb)Nassim Taleb heeft de term IYI geïntroduceerd: de intellectueel yet idiot. IYI’s laten zien dat hoger onderwijs genoten hebben allerminst een teken van slimheid is. Middelmatige mensen maken zich druk om hun IQ, alsof dat een maat zou zijn voor hoe intelligent ze zijn. In werkelijkheid zegt een IQ boven de 100 helemaal niets. Alleen een heel laag IQ is voorspellend. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je brein om snel, handig en sluw te zijn in plaats van intelligent!
87TraditieNLP MagickAlles heeft zo'n zijn traditie. In bijna alle gevallen heeft het heel veel nut je die traditie eigen te maken. Want het voorkomt dat je je tijd verpest met het bewandelen van reeds lang bekende doodlopende wegen. Met deze hypnotische meditatie programmeer je je onbewustzijn om je de traditie eigen te maken en tegelijkertijd je eigen pad te blijven bewandelen.

Podcast over het Neurogram

Breintypen in de liefde en op het werk

liefde

[Update 10-2-2022: deze serie webinars heeft reeds plaatsgevonden. Je kan ze hier terugzien: Breintypen in liefde en werk]

Net zoals onze lichamen verschillen, zo hebben we een ieder ook een ander brein. Toch blijkt dat, wanneer je een breinscan maakt, er negen verschillende breintypen zijn. Hoe mensen leren, omgaan met hun emoties en wat hen motiveert hangt echter allemaal af van welk breintype iemand heeft. De meeste mensen hebben geen weet van deze breintypen en gaan er blind vanuit dat alle mensen hetzelfde zijn, ook al zeggen ze dat iedereen uniek is. Tegelijkertijd bepalen de breintypen van twee mensen onbewust de manier waarop ze met elkaar omgaan. Dat geldt zowel voor romantische relaties als op het werk.

Om die reden geef ik binnenkort tien webinars over het onderwerp “Breintypen in de liefde en op het werk”. Het eerste webinar is een algemene introductie van wat een breintype is. Vervolgens geef ik negen webinars waarin alle mogelijk combinaties van breintypen worden uitgediept, zodat je voor alle combinatie precies leert:

 • Wat zijn de belangrijkste valkuilen in een liefdesrelatie?
 • Wat is de handigste manier om met elkaar om te gaan op het werk?
 • Hoe je ervoor zorgt dat een romantische relatie tussen twee breintypen goed verloopt
 • Hoe je gebruik maakt van het ABC-model om ervoor te zorgen dat twee mensen elkaar de hoogte in stuwen in plaats van de put in duwen.
 • Hoe je het dertigjarenplan gebruikt om mensen op één lijn te brengen.

De webinars vinden op de volgende data plaats (1-1 betekent brein type 1 met brein type 1). Het webinar begint om 14 uur duurt in principe tot 15 uur, maar kan vanwege de vragen, opmerkingen en discussie wel eens uitlopen.

 • Maandag 13 september 2021: Algemene introductie breintypen en relaties tussen breintypen in het bijzonder
 • Maandag 4 oktober 2021: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5
 • Maandag 11 oktober 2021: 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 2-2
 • Maandag 1 november 2021: 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7
 • Maandag 8 november 2021: 2-8, 2-9, 3-3, 3-4, 3-5
 • Maandag 29 november 2021: 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 4-4
 • Maandag 6 december 2021: 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9
 • Maandag 27 december 2021: 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9
 • Maandag 17 januari 2022: 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 7-7
 • Maandag 7 februari 2022: 7-8, 7-9, 8-8, 8-9, 9-9

Mocht je een keer missen dan is er geen man overboord, want alles komt ook op NLPflix te staan. Om het makkelijk te maken, krijg je bij deze serie webinars ook gratis toegang tot NLPflix tot 1 maart 2022. Dan kan je alles terugzien of inhalen, maar heb je meteen ook toegang tot:

 • De Essentie van het Enneagram driedubbel DVD.
 • De Enneagramshow.
 • De opname van de workshop: het Neurogram® en het Viable System Model over hoe je breintypen kan gebruiken om mensen op de voor hun beste plek in de organisatie te zetten.

Je krijgt direct gratis toegang tot NLPflix zodat je je meteen kan inlezen en inkijken. Met recht zeg ik ook inlezen, want ook mijn nieuwste boek over breintypen “Het Neurogram® Handboek” krijg je gratis thuisgestuurd wanneer je meedoet met deze serie webinars. Want het beïnvloeden van andere mensen rekening houdend met hun breintype bouwt voort op zoveel meer. Dat alles vind je in de video’s op NLPflix en in het Neurogram® Handboek. Tenslotte krijg je ook nog een exemplaar van de Essentie van het Enneagram driedubbel DVD voor die mensen die liever naar een DVD kijken dan online.

Samenvattend, wanneer je je inschrijft voor deze serie webinars dan krijg je:

 1. Alle tien de webinars over het beïnvloeden van mensen aan de hand van hun breintypen.
 2. Direct gratis toegang tot NLPflix tot 1 maart 2022 (normaal gesproken minstens 50 euro).
 3. Gratis het Neurogram® Handboek thuisgestuurd (normaal gesproken 40 euro)
 4. Gratis de Essentie van het Enneagram driedubbel DVD thuisgestuurd (normaal gesproken 97 euro).

Het tarief voor het Neurogram® Handboek, het NLPflx abonnement, de DVD set en de reeks webinars is 150 euro inc 9% BTW. De webinars zullen via Zoom worden gegeven.

Voor de webinars is het handig om je eigen breintype te weten. Mocht je je eigen breintype nog niet kennen dan is de informatie die op NLPflix en in het Neurogram® Handboek staat meestal meer dan genoeg om je eigen breintype te vinden. Mocht dat niet zo makkelijk gaan dan kan je, nadat je je hebt ingeschreven voor deze reeks webinars, met 50% korting, maar zonder een tweede boek, een 1-op-1 sessie met mij boeken zodat we samen ontdekken welk breintype bij je past. 

Wanneer je je wil inschrijven, vul dan het onderstaande formulier in. Dan sturen we je de factuur toe en zodra die is voldaan sta je definitief ingeschreven, regel ik toegang tot NLPflix en sturen we je het boek en de DVD set toe. Als je het Neurogram Handboek reeds hebt, geef dat dan aan in het onderstaande formulier, want dan krijg je in plaats van het Neurogram® Handboek 40 euro korting op het tarief. Kortom, vergroot je eigen persoonlijke effectiviteit en schrijf je meteen in voor deze reeks webinars zodat je direct op NLPflix aan de slag kan.

Werving & Selectie

De enige manier om op een wetenschappelijk onderbouwde wijze persoonlijkheidstesten te gebruiken bij werving en selectie, is de combinatie van Cybernetic Big Five Theory (CB5T) en het Viable System Model (VSM). Daarmee worden vijf valkuilen vermeden. CB5T laat zien hoe individuen proberen om hun doelen te bereiken in een complexe omgeving. Het VSM laat hetzelfde zien voor alle onderdelen van de organisatie. Afhankelijk van het breintype van een individu past hij beter bij het ene onderdeel dan het andere omdat zijn specifieke manier van doelen bereiken in een complexe omgeving dan beter aansluit bij hoe dat onderdeel van de organisatie hetzelfde probeert te doen. Als bijvangst wordt op deze manier tegelijkertijd van tevoren vastgesteld in welke mate de kandidaat voor de functie gestresst is. Tenslotte helpt het VSM model van de eigen organisatie er ook voor dat het management consistenter beleid voert.

Wanneer je wil weten welke valkuilen er zijn en hoe Cybernetic Big Five Theory en het Viable System Model deze vijf valkuilen weten te vermijden, download dan, met het onderstaande formulier, ons zeer uitgebreide whitepaper (5000+ woorden) over Werving & Selectie en persoonlijkheidstesten. Downloaden is 100% veilig want wij hebben net zo’n hekel aan spam als jij:

Onze aanpak voor het testen van persoonlijkheid voor Werving & Selectie volgt het volgende driestappenplan:

Stap 1: Maak een VSM model van de organisatie zodat optimaal kan worden gecheckt of de kandidaat op de juiste plek zit.

Stap 2: Interview de kandidaat om aan de hand van CB5T zijn of haar persoonlijkheid vast te stellen.

Stap 3: Rapportage over de kandidaat. In deze rapportage staat uiteraard de persoonlijkheid van de kandidaat vermeld en of hij of zij geschikt is voor de desbetreffende functie op die plek binnen de organisatie. Daarnaast rapporteren wij ook over de mate waarin de kandidaat reeds gestresst is. 

Wanneer je je sollicitatieprocedure optimaal wil inzetten, neem dan contact met ons op voor een eerste kennismaking. Dit kan via het onderstaande formulier: