Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker

Steeds minder Enneagram specialisten gebruiken nog de oude naam: Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker. Vaak wordt dan als reden gegeven dat deze vlag de lading niet echt dekt. Zoals je misschien al weet blijven wij zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk orale traditie en houden we dan ook vast aan dit label. Vaak vragen mensen waarom er geen Enneagram interview van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij is. De reden is dat hij zelf een Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – is en dus elke video met hem laat zien hoe Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – in elkaar steekt.

De reden dat wij vasthouden aan de oude namen is dat van alle negen Enneagram Types de namen expres niet kloppen. Enneagram Type 1 – de Perfectionist – is niet perfect. De Enneagram Type 2 – de Helper – is geen echte helper enzovoort. Daar zijn ze dan ook niet voor bedoeld. Het doel van de namen is om mensen zich in hun Enneagram Type te laten herkennen. Vandaar dat we ook zo vaak met Enneagram Type nummers werken in plaats van de namen.

Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – herkent zich goed in de naam van de Succesvolle Werker. Omdat Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – een imago type is, is hij uitermate bedacht over wat andere mensen van hem vinden. Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – denkt dat mensen vooral om hem of haar geven wanneer hij succesvol is. Alleen dan krijg je genoeg aandacht en liefde.

Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker en de ander

De reden dat Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – zo met zijn image bezig is, komt omdat hij net zoals de andere acht Enneagram Types ergens niet mee om kan gaan. In het geval van Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – is dat emoties. Telkens wanneer de Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – emotioneel wordt, dan heeft hij het gevoel in drijfzand terecht gekomen te zijn.

Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – heeft daar een semi-adequate manier van mee omgaan. Namelijk Operatie IJskast. Emotie? IJskast open, emotie erin. Pas bij romantische en sentimentele films en dergelijke wordt de koelkast ontdooid met enkele tranen. Een mooie gepaste gelegenheid.

Om het image van succes in stand te houden, maakt Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – gebruik van image manipulatie. Bedrog. Het image wordt meer waard dan integriteit. Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – doet dit op een geraffineerde manier zodat hij of direct liegt, maar meer creatief met de werkelijkheid omgaat.

Pas wanneer Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – ontdekt dat eerlijkheid toch het langst duurt, komt hij tot de realisatie dat om echt succes te hebben, je door en door eerlijk moet zijn. Op dat moment begint voor Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – een tocht waarbij hij elke dag goed moet opletten of hij zich niet toch stiekem op een hellend vlak begeeft. Want afglijden is zo gebeurd.

Enneagram Type 4 – de Romanticus

Enneagram Type 4 – de Romanticus – is na Enneagram Type 2 – de Helper – en Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – het derde imagetype. Waar Enneagram Type 2 – de Helper – van mening is dat men vooral van hem houdt wanneer hij mensen helpt. En Enneagram Type 3 – de Succesvolle Werker – vooral vindt dat men van hem houdt wanneer hij succes heeft. Zo denkt Enneagram Type 4 – de Romanticus – dat men vooral om hem geeft wanneer hij heel bijzonder is.

Enneagram Type 4 – de Romanticus – is dan ook graag uniek en authentiek. Met een air van klasse en artisticiteit probeert hij de aandacht van anderen op hem te richten. Dit uit zich in een voorkeur voor bijzondere kleren en andere uiterlijkheden. Met de klasse en artisticiteit komen ook hoge idealen. Enneagram Type 4 – de Romanticus – voelt onrechtvaardigheid als geen ander aan, en hij is dan ook goed in staat om in woede uit te barsten om daarmee het onrecht recht te zetten.

Een zelfde sterke emotie beleeft Enneagram Type 4 – de Romanticus – in zijn relaties met mensen. Als ze dichtbij zijn dan voelt het al snel benauwend aan en heeft Enneagram Type 4 – de Romanticus – de neiging mensen van zich af te duwen. Tegelijkertijd voelt Enneagram Type 4 – de Romanticus – een gemis wanneer de ander weer verdwenen is. Een gemis dat al snel kan uitmonden in een gevoel van jaloezie. Hierbij geldt dat Enneagram Type 4 – de Romanticus – andere mensen niet zozeer geen geluk, materiele welvaart en voorspoed gunt, maar dat hij het zelf ook zo graag zou willen hebben.

Enneagram Type 4 – de Romanticus en de ander

Pas op het moment dat Enneagram Type 4 – de Romanticus – in staat is om down to earth the worden en rustig rationeel met zaken, mensen en situaties om te gaan, pas dan komt Enneagram Type 4 – de Romanticus – tot volle bloei. Juist voor Enneagram Type 4 – de Romanticus – zijn NLP technieken om op een makkelijke en effectieve manier met je emoties om te gaan essentieel.

Enneagram Type 5 – de Analist

Enneagram Type 5 – de Analist – is een nadenkend type. Hij heeft de neiging om op afstand de situatie eerst grondig te analyseren voordat hij in actie komt. Enneagram Type 5 – de Analist – wil eerst precies weten hoe een en ander in elkaar zit voordat er daadwerkelijk stappen kunnen worden ondernomen..

Deze kennis komt vooral uit onpersoonlijke bronnen: boeken, films, het internet. Enneagram Type 5 – de Analist – prefereert het om dingen zelf uit te zoeken. Hierdoor is Enneagram Type 5 – de Analist – in hoge mate individualistisch. Hij is vooral met zichzelf begaan.

De reden dat Enneagram Type 5 – de Analist – zich op deze manier gedraagt is dat hij bang is om zijn persoonlijke vrijheid te verliezen. Het aangaan van persoonlijke relaties ziet Enneagram Type 5 – de Analist – vooral als een beperking. Een gevaar iets van jezelf te verliezen dat in de meeste gevallen vermeden dient te worden.

Enneagram Type 5 – de Analist en emoties

Diezelfde angst is er ook in de beroepskeuze. Enneagram Type 5 – de Analist – laat zich niet verleiden door materiele welgesteldheid, en geeft de voorkeur aan een individualistisch beroep. Toch is Enneagram Type 5 – de Analist – niet de kille wetenschapper welk plaatje zo makkelijk op hem te leggen is. Door zijn plaats in het Enneagram is er ook een sterke artistieke invloed.

Onder de oppervlakte van Enneagram Type 5 – de Analist , blijkt dan ook een zeer gevoelig iemand te liggen. En het is deze emotie, die voor Enneagram Type 5 – de Analist – redelijk ver lijkt te liggen, waarmee Enneagram Type 5 – de Analist – verder kan. In die gevoeligheid begrijpt Enneagram Type 5 – de Analist – dat je tegen alle logica in goed voelen (met een ander) toch ook zijn mooie kanten heeft. En vanuit die realisatie kan Enneagram Type 5 – de Analist – tot actie komen om zo de eeuwigdurende analyse te doorbreken.

Enneagram Type 6 – de Loyalist

In dit Enneagram interview komen we Enneagram Type 6 – de Loyalist – tegen. Enneagram Type 6 – de Loyalist – zo zullen we zien wikt en weegt omdat hij bang is om fouten te maken. Dit komt vaak over als twijfel en besluiteloosheid, maar in werkelijkheid is het een veel uitgebreidere beslissingsstrategie dan de meeste van ons gebruiken.

Een kenmerk van Enneagram Type 6 – de Loyalist – is dat hij a) erg op kennis is gericht, b) het hem dan vooral om sociale kennis gaat, dat wil zeggen ervaringsverhalen, c) dat hij vaak bij verschillende mensen te rade gaat, d) maar uiteindelijk wel zijn eigen plan maakt dat e) vaak de vorm aanneemt van een logisch model.

Dit patroon is uniek voor Enneagram Type 6 – de Loyalist – want geen enkel ander type volgt dit patroon. Vaak wordt Enneagram Type 6 – de Loyalist – wanneer mensen met dit patroon geconfronteerd worden verweten dat ze heel veel vragen en tegelijkertijd twijfelen en moeilijk tot beslissingen kunnen komen. Maar er zit iets anders achter. Wat er plaatsvindt is dat Enneagram Type 6 – de Loyalist – bang is om fouten te maken omdat wat er op fouten vaak volgt grote risico’s zijn, inclusief risico’s voor de gezondheid van het lichaam van Enneagram Type 6 – de Loyalist . Daarom wikt en weegt Enneagram Type 6 – de Loyalist – heel zorgvuldig terwijl hij bezig is her en der informatie van allerlei mensen in te winnen. Enneagram Type 6 – de Loyalist – is heel kritisch, skeptisch en af en toe cynisch en heel moeilijk te beinvloeden, omdat hij aan de hand van al die informatie uiteindelijk zijn eigen plan trekt. Alleen kan dat proces soms wel negen maanden duren, waardoor andere mensen die slechts een deel van dit proces zien zich afvragen waarom het toch zo lang duurt voordat er iets besloten wordt.

Enneagram Type 6 – de Loyalist en angst

Enneagram Type 6 – de Loyalist – is evenals Enneagram Type 5 – de Analist – een nadenkend type. Bang om dingen verkeerd te doen, twijfelt hij lang voordat hij tot actie komt. Waar Enneagram Type 5 – de Analist- echter de boeken in duikt, zal Enneagram Type 6 – de Loyalist – juist andere mensen vragen wat zij zouden doen. Uiteindelijk trekt Enneagram Type 6 – de Loyalist – echter wel zijn eigen conclusies.

Dit nadenken komt voort uit het concrete gevaar dat Enneagram Type 6 – de Loyalist – om zich heen ziet en voelt. Hij kijkt altijd goed waar de nooduitgang is en hoe hij zichzelf snel in veiligheid kan brengen. Enneagram Type 6 – de Loyalist – is iemand die vriendelijk overkomt en ook, na enige twijfel, zijn vriendschap voor lange tijd geeft. Wat daar echter achter steekt, is weer de angst van Enneagram Type 6 – de Loyalist. Hij denkt dat je maar beter vrienden kan maken, dan vijanden.

Om de wereld veilig te maken, wil Enneagram Type 6 – de Loyalist – deze vatten in een model. Elke situatie of probleem wordt een stuk makkelijker als er een bepaald schema ontdekt wordt. Maar dit is precies de valkuil van Enneagram Type 6 – de Loyalist. Door te veel te focussen op de gedachten en de gedachtewereld, mist Enneagram Type 6 – de Loyalist – het onderliggende gevoel. Veel beter is het om met de juiste NLP technieken dit gevoel veilig te stellen. Op die manier vindt Enneagram Type 6 – de Loyalist – de kracht om de wereld tegemoet te treden.

Enneagram Type 7 – de Levensgenieter

De naam zegt het al: Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – is een echte levensgenieter. Iemand die vaak lacht en behoorlijk druk is met leuke dingen doen. Als hij hoort dat vrienden ergens iets organiseren, dan is Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – eigenlijk meteen al bang om het te missen. Hij zal er dan ook veel aan doen om toch langs te kunnen komen. Vandaar dat de agenda van Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – vaak overvol staat.

Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – lijkt soms wel een jong aapje dat met veel plezier door de jungle slingert. Maar schijn bedriegt. Ons aapje heeft als het ware een onzichtbare radar ingebouwd waarmee hij kan zien waar de tijgers en de leeuwen zich bevinden in de jungle. Terwijl het dus lijkt alsof hij vrij en vrolijk door de jungle slingert, probeert het aapje eigenlijk vooral weg te blijven bij dreigend gevaar. Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – heeft namelijk een vermijdende persoonlijkheid.

Dus waar Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – zegt geen problemen te hebben of zelfs maar te kennen, is het feitelijk meer het weglopen voor problemen en het ontkennen van problemen. Daarnaast is Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – goed in staat om geweldige plannen uit te denken. Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – vindt deze plannen dan zo mooi dat hij vol verve deze plannen gaat verkopen aan omstanders. Omstanders die de ingewikkelde plannen eigenlijk niet begrijpen, maar toch gegrepen worden door het enthousiasme van Enneagram Type 7 – de Levensgenieter. En dat terwijl Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – zelf heimelijk sterk kan twijfelen aan de haalbaarheid van zijn plannen.

Enneagram Type 7 – de Levensgenieter en fantasie

Het is daarom van belang voor Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – om stevig met beide voeten in de realiteit te staan. Daarvoor kunnen ze goed wat realisme van Enneagram Type 5 – de Analist – lenen. Pas wanneer zij realistisch en eerlijk omgaan met zowel hun plannen als hun problemen, dan zal Enneagram Type 7 – de Levensgenieter – groeien. Niet alleen leveren realistische plannen minder problemen op, maar is de snelste manier om problemen op te lossen, ze daadkrachtig aanpakken. Niet ervoor weglopen, hoe leuk het ook lijkt.

Enneagram Type 8 – de Baas

Wie is Enneagram Type 8 – de Baas? Enneagram Type 8 – de Baas – is een echte doener. Iemand die van aanpakken en hard werken houdt. De reden dat hij een bezige bij is, komt omdat Enneagram Type 8 – de Baas – ergens niet mee om kan gaan. Dit is geen verrassing uiteraard, want dit geldt voor elk Enneagram Type..

Enneagram Type 8 – de Baas – kan niet omgaan met woede. Terwijl hij zelf vindt dat hij “slechts” discussieert en kalm en rustig aan de ander uitlegt wat die verkeerd heeft gedaan, heeft de ander juist het gevoel dat de derde wereldoorlog is uitgebroken.

Enneagram Type 8 – de Baas – heeft de neiging om zijn of haar eigen agressiviteit te onderschatten. Toch zit er ook veel positiefs aan deze agressiviteit. Niet alleen is Enneagram Type 8 – de Baas – erg geschikt om ervoor te zorgen dat de regels en normen binnen een gezin, een bedrijf of club goed nageleefd worden, maar heeft hij ook een sterk sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Als de zwakkeren in de verdrukking komen, dan is Enneagram Type 8 – de Baas – er als de kippen bij om op te treden. Zo nodig fysiek. Enneagram Type 8 – de Baas – is sterk lichamelijk ingesteld. Wanneer hij ziek is dan vindt Enneagram Type 8 – de Baas – dat veel erger dan de andere acht Enneagram Types. Alsof de eigen machtsbasis onder Enneagram Type 8 – de Baas – wordt weggeslagen. Op momenten van stress heeft Enneagram Type 8 – de Baas – de neiging zich af te zonderen en een beetje chagrijnig ergens mee te gaan pielen. Wie hem stoort kan dan ook meestal rekenen op een afstandelijke niet meewerkende houding.

Enneagram Type 8 – de Baas en anderen

Wanneer Enneagram Type 8 – de Baas – ontspant, dan wordt hij echter een stuk behulpzamer. Dit werkt ook omgekeerd: wanneer Enneagram Type 8 – de Baas – mensen gaat helpen, ontspant hij aanzienlijk. Enneagram Type 8 – de Baas – is echter ook een grote stijfkop. Hem hiervan overtuigen is dan ook geen makkelijke zaak. Maar dat gevecht geeft wel spektakel op de workshop, dus laat hem maar komen, die Enneagram Type 8 – de Baas.

De beste workshop om aan mee te doen om het Enneagram te leren, is het NLP & Neurogram Weekend van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij. Niet alleen leer je er alles over het Enneagram, maar ook meteen de belangrijkste NLP technieken voor elk Enneagram Type. Wanneer je mee wilt doen, aan het NLP & Enneagram Weekend, schrijf je dan in via het onderstaande formulier:

Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar

Mocht je tot nu toe in veel van de Enneagram Types wel iets zien , dan is de kans groot dat jouw Enneagram Type, Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – is. Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – ziet namelijk de waarde van een ieders standpunt zeer goed in. Dus wanneer hij de verschillende types voorbij ziet komen dan herkent hij zich daar vaak in..

Toch is Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – een geheel eigen type en geen samensmelten van. Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – ziet het liefst dat iedereen vrienden met elkaar is. Hij kan echt niet tegen ruzies. Wanneer deze ruzies tussen kennissen of vrienden van Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – plaatsvinden, dan zal hij zich ook zeker inspannen om beide partijen weer op een lijn te krijgen.

Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar en de ander

Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – is een doener die van uitstellen houdt. Hij heeft de neiging om dingen pas op het allerlaatste moment te doen. Gelukkig is Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – wel in staat om dan heel veel energie vrij te maken zodat het toch nog op tijd af komt.

Doordat Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – zo goed de waarde van iemand anders standpunt inziet, dreigt het gevaar dat Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – als het ware de agenda van de ander overneemt. Daarom is het verstandig voor Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – om telkens wanneer hij enthousiast wordt voor nieuwe plannen, zich goed af te vragen: “Is dit wat ik werkelijk wil, of neem ik het enthousiasme van iemand anders over?”

Tenslotte is Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – de echte helper van het Enneagram. Geen ander type, en zeker niet Enneagram Type 2 – de Helper – zelf, is zo onbaatzuchtig. Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – staat bijna altijd voor de ander klaar en is ook vaak diegene die na een ongeluk toesnelt om te helpen.

Het wordt dus hoog tijd voor Enneagram Type 9 – de Bemiddelaar – om eens aan zichzelf te denken. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met coaching.

Eenmaal je Neurogramtype ontdekt, dan blijft dat voor de rest van je leven onveranderd

Een van de grootste problemen met persoonlijkheidstypen is dat bij bijna alle typen er elke keer dat je de persoonlijkheidstest neemt een ander type uitkomt. Zo is bijvoorbeeld bij MBTI bekend dat mensen de volgende dat zelfs al een ander type kunnen zijn. Zelfs als ze dan dezelfde test weer doen!

Omdat wat we “persoonlijkheid” feitelijk evolutionaire gedragspatronen van de leermachine in ons brein zijn, kan je tijdens je leven onmogelijk op dit vlak veranderen. Je brein blijft namelijk ook hetzelfde. Als je brein namelijk zou veranderen, zou je alles vergeten wat je hebt geleerd. Om die reden is het heel belangrijk dat je “persoonlijkheidstype” test na test hetzelfde blijft. Voor de duidelijkheid: de evolutionaire gedragspatronen die je “persoonlijkheid” vormen zijn wel dynamisch. Afhankelijk van of je strest, ontspant of noch strest noch ontspant, gedraag je op een minder of juist meer positieve manier. Dat is de reden waarom je steeds op een ander type uitkomt bij persoonlijkheidstest. Deze test missen deze dynamiek.

Bij het Neurogram weten we dat bijna iedereen jaar in, jaar uit hetzelfde type blijft, ongeacht hoe vaak ze de Neurogramtest opnieuw doen. Dit hebben we nu ook protowetenschappelijk onderzocht. Van de 48 deelnemers bleek bij 45 deelnemers (94%) het Neurogramtype nog steeds hetzelfde als bij de eerste test. Bij 3 mensen was de oorspronkelijk test niet goed gegaan. Deze 48 deelnemers hadden de eerste test gemiddeld 6.5 jaar geleden gedaan. Voor sommige was dat een jaar geleden, voor andere mensen was die eerste test zelfs zestien jaar geleden.

Alleen het Neurogram kan zo nauwkeurig en zo stabiel onze “persoonlijkheid” in kaart brengen in de vorm van de evolutionaire gedragspatronen van Cybernetic Big Five Theory.

Neurogram duwtest

Twee Neurogramtypen reageren veel sneller op een duw dan de andere zeven Neurogramtypen. We gebruiken de duwtest als een manier om te onderbouwen dat er meerdere sets van evolutionaire gedragspatronen zijn. De Neurogram duwtest bestaat uit het vinden van de twee vrouwen (twee keer een type 8, de Baas) in de onderstaande video:

Mocht je de uitslag willen weten, klik dan op Lees Verder:

“Neurogram duwtest” verder lezen

372 van de 393 deelnemers aan het Neurogramonderzoek zijn correct getypeerd.

Sinds 2012 hebben 393 mensen meegedaan met ons Neurogramonderzoek. Voor dit onderzoek gebruiken we een Bayesiaans netwerk zodat de computer kan uitrekenen hoe waarschijnlijk het is dat een bepaald Neurogramtype het beste bij iemands brein past. Bij 372 van de 393 mensen kwam de computer op het juiste type uit zoals je kan zien in de onderstaande data:

In deze tabellen zie je per deelnemer hoe waarschijnlijk de computer elk Neurogramtype vindt. Tussen haakjes erachter staat wat de deelnemer zelf van tevoren vond dat de waarschijnlijkheid was. Wanneer je naar rechts scrolt, zie je in de rechterbovenhoek alle statistische details.