Casus: teamdynamiek GGZ instelling

In deze GGZ instelling is er een team van 24 therapeuten met 2 junior managers en 1 senior manager. Het loopt slecht met het team en de leiding heeft het gevoel dat er communicatiefouten zijn. Aan de hand van het Viable System Model wordt er de organisatie gemodelleerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd. Met behulp van Organizational Behavior Management (OBM) wordt ongewenst gedrag gestopt en gewenst gedrag gepromoot. Onderdeel van de gehele analyse is ook het in kaart brengen van de groepsdynamiek aan de hand van de breintypen van de teamleden. Die analyse zie je hier.

Omgaan met problemen

Probleemoplossers maken ook problemen, maar zijn eerder bereid tot een compromis en willen om de lieve vrede met enige regelmaat problemen onder het tapijt schuiven. Semi-probleemoplossers doen dat ook tenzij een probleem hen voordeel biedt of te groot wordt. Van semi-probleemmakers heb je geen last tenzij je hen te weinig aandacht geeft of te veel in een hoe drukt. Probleemmakers lossen wel problemen op, maar zijn veel minder bereid tot een compromis en weigeren problemen onder het tapijt te schuiven als dit ten koste gaat van fouten, onrechtvaardigheid of de underdog.

In dit GGZ team is het duidelijk dat er veel meer leden de problemen onder het tapijt willen schuiven dan dat zij de problemen willen aanpakken. Om die reden bleef de probleemsituatie veel langer bestaan dan gezond was.

De Big Two

De Big Two zijn de twee meest abstracte assen waarlangs ons aangeboren gedrag loopt. Dit aangeboren gedrag wordt ervaren als onze “persoonlijkheid”, maar persoonlijkheid heeft geen werkelijk bestaan. In werkelijkheid gaat het om evolutionaire gedragspatronen die voortkomen uit ons breintype. Deze twee assen zijn:

 1. Van sociaal gedrag ter promotie van groespdoelen naar individualistisch creatief gedrag gericht op het maken van nieuwe doelen.
 2. Van explorerend innovatief gedrag gericht op het vinden van nieuwe doelen naar zo efficiënt mogelijk bestaande doelen bereiken.

Bij dit GGZ team zie je dat zij hun peak performance (ontspanning) vooral halen wanneer zij zich focussen op zo efficiënt mogelijk bestaande doelen bereiken en creatief bezig zijn. In tijden van stress gaan ze vooral de buiten- en binnenwereld exploreren om nieuwe doelen te vinden die hen helpen de problemen te overwinnen. Als ze noch ontspannen, noch stressen (de neutraalstand), dan is dit GGZ team vooral bezig met het verwezenlijken van de groepsdoelen. Hun huidige situatie laat zien dat een flink deel van het team gestresst is, een deel ontspannen is en een deel noch ontspannen noch gestresst.

De Big Five

De Big Five is het meest bekend als systeem voor persoonlijkheidskenmerken, maar moet dus vooral worden gezien als een meer gedetailleerde beschrijving van aangeboren gedrag gegeven het breintype van de persoon in kwestie.

In dit GGZ team valt op dat zij in tijden van stress vooral openstaan voor redeneringen en zich onthechten van de rest van de wereld (Detached). Dat betekent dat het zoeken naar nieuwe doelen vooral via nadenken en piekeren gaat. Dit GGZ team probeert zich uit de problemen te denken. De huidige situatie laat zien dat toch een flink deel van het team dit aan het doen was. Terwijl de oplossing (ontspanning) ligt in Extraversion, gevoeligheid voor materiële beloningen. Concreet betekent dit dat de sfeer binnen dit GGZ team enorm is verbeterd via OBM met het invoeren van positieve consequenties voor gewenst gedrag. Een lekkere kom soep op de korte termijn, samen lunchen op de middellange termijn en een BBQ op de lange termijn.

Ook valt op dat dit GGZ team heel laag scoort op Conscientiousness, handelingen die erop zijn gericht om lange termijn doelen te beschermen tegen korte termijn impulsen. Dit GGZ team werkte van dag tot dag met weinig tot geen lange termijn planning. Je kan zien dat bijna niemand in dit team consciëntieus gedrag vertoont ongeacht of er wordt gestresst, ontspannen of men in de neutraalstand zit. Dat betekent dat het bij de werving van nieuwe leden voor dit team handig is om breintypen te selecteren die wel beter scoren op Conscientiousness.

De Big Ten

Op het nog gedetailleerde niveau van de Big Ten zie je nog meer terug dat dit GGZ team in tijden van stress het initiatief aan de ander overlaat (Tweede viool) en de meeste teamleaden Onbewogen afstand neemt tot de problemen, terwijl een klein deel met negatieve Assertiviteit de boel onder druk zet. De huidige situatie laat zien dat dit stressgedrag behoorlijk vaak plaatsvond. Terwijl in ontspanning dit team zich juist Enthousiast en positief Assertief zich gedraagt. Het gebrek aan Conscientiousness zie je hier terug als een gebrek aan IJver. In dit GGZ team werd veel gedaan om de eigen werkzaamheden te verminderen en de lasten op het bordje van een collega te leggen.

Negatieve consequenties

Veel organisaties gebruiken negatieve consequenties om gedrag te sturen. Maar wetenschappelijk onderzoek laat klip en klaar zien dat dit veel beter gaat met positieve consequenties. De neurowetenschapper Panksepp heeft laten zien dat er in de breinstam drie verschillende plekken zijn die verantwoordelijk zijn voor de negatieve emoties die deze negatieve consequenties invloed geven:

Omdat het hier om een groot team gaat, zijn alle drie de negatieve emoties aanwezig. Maar in tijden van stress neigt dit team toch sterk om in de angst te schieten, terwijl in normale doen dit team eerder boos wordt. Dit betekent dat in tijden van stress dreigementen beter werken, terwijl in hun normale doen straf geschikter is. Voor de duidelijkheid: het is bijna altijd beter om met positieve consequenties te werken dan met negatieve consequenties. Dit deel is echter wel van belang voor de analyse, want de huidige situatie laat zien dat dit team vooral boos was en dat straffen de juiste manier bleek te zijn om ernstig ongewenst gedrag te stoppen.

Positieve consequenties

Het grootste probleem met negatieve consequenties is dat zij tot negatieve emoties leiden wat dan weer ander ongewenst gedrag oplevert. Het is dus veel beter om met positieve consequenties te werken omdat deze tot positieve gevoelens en ontspanning leiden. Dit team voelt zich het beste bij materiële beloningen zoals we al eerder hebben gezien. Door het gewenst gedrag met soep, lunch en een BBQ te belonen zijn de problemen verdwenen, is de cultuur omgeslagen en is de sfeer enorm verbeterd. Naast materiële beloningen, is dit team ook gevoelig voor sociale beloningen. Om die reden is de lunch en de BBQ natuurlijk een groepsevenement en is iedereen getraind in het geven van complimenten. Ook dat heeft sterk bijgedragen aan het oplossen van de problemen, het veranderen van de cultuur en het verbeteren van de sfeer.

Neurogram® Consultant tool

Als Neurogram® consultant ben je natuurlijk in staat om 1-op-1 het breintype van een ander vast te stellen aan de hand van desbetreffende procedure. Tegelijkertijd geldt dat wanneer je met een hele groep mensen werkt, het handig is om een snelle tool te hebben die de breintypen voor je uitrekent. De Neurogram® Consultant tool is die tool! Met de Neurogram® Consultant tool krijg je de volgende functies:

 • Het Neurogram® Bayesiaanse netwerk model voor het berekenen van de kans dat iemand een bepaald breintype heeft. Dit is het meest betrouwbare model voor het uitrekenen van breintypen. Het model is gevalideerd en vindt in 95% van de tijd het juiste breintype. (n=393, p<0.00001).
 • Het Neurogram® Relatie model voor het berekenen van de kans van slagen van een relatie en welke partner het meeste uit de relatie haalt.
 • Groeps- en teamdynamiek model om te bepalen welke stijl een groep personen hanteert gegeven hun breintypen. Dit werkt voor gezinnen en teams. Hierbij krijg je inzicht in de volgende vier niveau’s:
  • De Big Two assen: sociaal versus individualistisch en aanpassingsvermogen versus efficiency.
  • De Big Five assen: Agreeableness versus Antagonism, Conscientiousness versus Disinhibition, Open voor Ervaringen versus Open voor Redeneringen en Extraversion versus Detached.
  • De Big Ten assen: Compassie versus Hardvochtig, Beleefd versus Strijdvaardig, IJver versus Impulsief, Ordentelijk versus Rebels, Assertief versus Tweede Viool en Enthousiasme versus Onbewogen.
  • Panksepp’s basisemoties: Angst, Woede en Verdriet.

De Neurogram® Consultant tool is een spreadsheet dat werkt in LibreOffice, een gratis Office pakket. In deze spreadsheet vul je vervolgens de benodigde data in en dan worden de bovenstaande onderdelen voor je uitgerekend. Bij de Neurogram® Consultant tool komt een uitgebreide handleiding en een trainingsdag zodat de Neurogram® Consultant de tool op de juiste manier gebruikt en precies weet wat hij of zij ermee kan.

Breintypen bepalen met de Neurogram® Consultant tool

Zoals je ziet vul je hier per breintypen 6 verschillende data in. Deze data zijn:

 1. De eerste initiële inschatting van de persoon zelf om vast te stellen hoeveel hij of zij al weet van zijn of haar breintypen.
 2. Het aantal vragen dat de persoon goed heeft van de vijf vragen per breintypen.
 3. Het aantal gedragingen dat de persoon herkent aan de hand van de groep (doeners, denkers of imago) waar zijn of haar breintypen in valt. 
 4. Hoe goed hij of zij zijn of haar stress- en ontspanningsreacties herkent.
 5. Hoe goed hij of zij zijn of haar hoofdzonde en hoofddeugd gedrag herkent.
 6. Een vrij dataveld om nog 1-op-1 nader in te zoomen voor die mensen wiens breintype niet zo makkelijk te bepalen is.

De kans van de relatie aan de hand van de breintypen

Aan de hand van de volgende variabelen wordt bepaald hoe groot de kans van slagen is van een relatie en welke partner het meeste uit de relatie haalt:

 1. De soort relatie (romantisch, privé of zakelijk).
 2. De breintypen van beide partners.
 3. De mate waarin zij gestresst, ontspannen of noch gestresst noch ontspannen zijn.
 4. De mate waarin zij structureel hun doelen halen of niet.
 5. Of ze bekend zijn met ABC-NLP, NLP of geen van beide.
 6. Of ze bekend zijn met hun breintypen of daar geen weet van hebben.

Groeps- en teamdynamiek

Aan de hand van de breintypen van de team- of gezinsleden wordt de dynamiek bepaald voor hoe zij met elkaar omgaan in tijden van stress, ontspanning, als er noch stress noch ontspanning is (de neutrale situatie) en hun huidige situatie. Het enige dat de Neurogram® consultant invoert zijn de breintypen en de mate waarin elk individu gestresst, ontspannen of noch gestresst noch ontspannen is.

Naast de bovenstaande dynamiek voor de Big Two, laat de Neurogram® Consultant tool ook een vergelijkbare dynamiek zien voor de Big Five, de Big Ten en Panksepp’s basisemoties (Angst, Woede, Verdriet).

Deze tool is alleen beschikbaar voor Neurogram® consultants. Om Neurogram® consultant te worden dien je eerst of de NLP & Neurogram® dagen te volgen of de ABC-NLP Practitioner. Wanneer je de Neurogram® Consultant tool aanschaft, dan krijg je het volgende:

 • Je eigen versie van de Neurogram® Consultant tool. Je krijgt een levenslange licentie op het gebruik ervan. Dat betekent dat je alle nieuwe versies in de toekomst gratis krijgt, ook zodra er een app en/of een webapplicatie van wordt gemaakt.
 • Een trainingsdag zodat je nog beter het Neurogram® model voor breintypen weet te gebruiken en ook leert hoe je de tool precies kan gebruiken. De trainingsdag wordt afgesloten met een opdracht waarin je het breintype van iemand uitzoekt en daarvan een verslag maakt.
 • Een kwartaalabonnement op NLPflix zodat je alle Neurogram® trainingsvideo’s nog een keer kan gebruiken.
 • Het Neurogram® Consultant handboek: breintypen in organisaties. Dit is een uniek eBook dat alleen wordt verstrekt aan Neurogram® consultants. Dit boek wordt continue geupdate met de nieuwste informatie en omvat al meer dan 25.000 woorden. Onder aan de pagina staat de inhoudsopgave.
 • Een licentie als Neurogram® consultant zodat je in je marketing je ook als Neurogram® consultant mag presenteren.

Via het onderstaande formulier bestel je de Neurogram® Consultant tool. Je ontvangt dan je eigen spreadsheet meteen. Je investering wordt gebruikt om de software verder te ontwikkelen. Zodra er genoeg consultants meedoen, dan wordt er een app en/of een webapplicatie ontwikkeld. Dus doe mee en bestel de Neurogram® Consultant tool vandaag nog door het onderstaande formulier in te vullen:

 • Het Neurogram® Consultant handboek: breintypen in organisaties 1
 • Inleiding 3
 • Quick guide 3
  • Tabblad Test 3
  • Tabblad Relaties 5
  • Tabblad Team 6
  • Tabblad De Big Two 7
  • Tabblad De Big Five 8
  • Tabblad De Big Ten 9
  • Tabblad Panksepp 3 10
  • Tabblad Panksepp 4 11
  • Tabblad problemen 12
 • Neurogram Consultant Tool 15
  • De meest betrouwbare methode voor het vaststellen van een breintype (95% betrouwbaar) 15
  • Relaties 23
  • Gezinnen & teams 23
 • Het Viable System Model en breintypen 23
 • Talenten & competenties 23
  • Inleiding 23
  • Wat zijn competenties en talenten? 24
  • Geen wazige competenties 26
  • Hiërarchie van competenties 26
  • Biologische structuur competenties 27
  • Cybernetic Big Five Theory 30
  • Donkere talenten 34
  • Aanpak 34
   • Competenties uit de Complex Systems Science 35
   • Competenties uit de cybernetica 36
   • Competenties die voortkomen uit de zeven basisemoties van Panksepp 39
   • Competenties die voortkomen uit Cybernetic Big Five Theory 40
   • Competenties die voortkomen uit het Viable System Model 46
   • Competenties die voortvloeien uit Organizational Behavior Management 49
 • Werving & selectie 50
  • Inleiding 50
  • Cybernetic Big Five Theory 52
  • Doelen verwezenlijken en beloningen binnenhalen 56
  • Het Viable System Model 62
  • De combinatie van CB5T en het VSM 64
 • Appendix I: A circumplex model of Cybernetic Big Five Theory 65
  • Introduction 65
  • Why cybernetics? 67
  • Dealing with complexity 69
  • The Big Five 72
  • The aspects 74
  • Psychopathologies 75
  • Conclusion 76
  • How does this circumplex model of Cybernetic Big Five Theory compare to the Circumplex Model of Personality? 77
  • Openness for experience versus openness for reasoning 80
  • Impulsiveness 80
  • Literature 81
 • Appendix II: What is wrong with Neuroticism? 82
  • Introduction 82
  • Method 83
  • Results 83
  • Discussion 84
  • Conclusion 86

Casus: teamdynamiek sales team

In hun normale doen is dit team heel sociaal. Als ze gaan stressen dan verdwijnt het sociale karakter echter en gaat men veel meer op zichzelf als individualist een creatieve manier zoeken die de problemen oplost. Maar wanneer ze zich richten op efficiency dan ontspannen ze. Voor dit team is het dus goed om met enige regelmaat de vraag te stellen: “What’s in it for me?” Want mensen presteren optimaal wanneer ze ontspannen. De huidige situatie is dat dit team tussen stress en de neutraalstand in zit.

De Big Five

In hun normale doen hanteert dit team een sociale gedragsstijl in combinatie met een rationele gedragsstijl. Het team scoort hoog op Agreeableness en maakt dus makkelijk contact en gaat graag de verbinding met mensen aan. Ook is er een hoge score voor Open staan voor Redeneringen. Dat betekent dat dit team haar standpunt goed kan verwoorden, logisch kan denken en snapt wat de klant bedoelt. Als er stress is, dan leunt dit team nog meer op haar redeneerkracht, alleen wordt het sociale gedrag vervangen door onthecht gedrag (Detached in het engels). Wanneer men gevoeliger wordt voor materiële beloningen (Extraversion), dan ontspant dit team meer. Het is dus zeer waarschijnlijk dat een OBM traject waarbij er meer sprake is van een directe beloning van prestaties dit team helpt om (nog) beter te presteren. In de huidige toestand is dit team vooral bezig met rationaliteit.

De Big Ten

In normale doen excelleert dit team in Compassie en Beleefdheid zonder daarbij dominant proberen te zijn (Tweede viool). Als er stress is, dan trekt een deel van het team zich terug (Tweede viool) en verhard (Onbewogen). Terwijl een ander deel van het team juist met oplopende negatieve emoties (de negatieve variant van Enthousiasme) zit. Dit betekent dat stress tot tweespalt kan leiden in dit team. Positieve emoties en goede gevoelens (Enthousiasme) en assertief en doortastend optreden (Assertief) helpt dit team om te ontspannen. In de huidige situatie is het zo dat een flink deel van het team het initiatief bij de ander laat liggen (Tweede viool), maar wel met Compassie en Beleefdheid. Helaas is de overlap met Assertiviteit en Enthousiasme in dit team in de huidige situatie er eentje met de negatieve stress variant in plaats van de positieve ontspanningsvariant.

Panksepp’s basisemoties

In normale doen is dit team vooral een team wat boos kan worden. In tijden van stress schiet een deel van het team in de angst en een deel van het team in verdriet, waarbij verdriet vooral gezien moet worden als de angst iemand te verliezen. De huidige situatie lijkt het meest op hoe het team zich emotioneel gedraagt in normale doen, dat wil zeggen dat als er negatieve emoties zijn dat de kans groot is dat dit woede is. Maar de woede is een stuk beperkter dan het had kunnen zijn onder normale omstandigheden.

Casus: familiedynamiek in een gezin met vier personen.

Op het hoogste abstractieniveau van de Big Two zie je dat dit gezin in de neutraalstand sterk richting innovatief gedrag gaat. Innovatie is de organisatiekunde versie van exploratiegedrag. Dit gezin verkent, oftewel exploreert, graag de buitenwereld, maar ook de binnenwereld wanneer zij in hun normale doen zijn.

Als er stress in het gezin ontstaat, dan gaat het gezin zich op een tegenovergestelde manier gedragen. Zij gaan dan namelijk veel meer voor efficiency. Dat wil zeggen exploiteren in plaats van exploreren. Opeens speelt veel meer mee of zaken wel of geen nut hebben, of zelfs of ze wel of niet genoeg geld opleveren.

Wanneer het gezin ontspant, dan wordt het gezin een stuk socialer. Nut en efficiency spelen dan ook nog een rol, maar het sociale gedrag komt het meest naar boven.

In de huidige situatie gedraagt dit gezin zich vooral op een manier die overeenkomt met hun gedrag in normale doen. De kans is dus groot dat er in dit gezin er noch teveel stress is noch veel ontspanning.

De Big Five

Uiteraard laat het meer gedetailleerde niveau van de Big Five ongeveer hetzelfde patroon zien. Alleen zien we nu dat het exploratiegedrag in normale doen toch meer een kwestie is van het exploreren van de binnenwereld, dan de buitenwereld (Open voor Redeneringen). Terwijl bij het huidige gedrag juist weer te zien is dat het exploreren van de buitenwereld meer naar voren komt.

In tijden van stress blijft dit gezin de binnenwereld exploreren door Open te staan voor Redeneringen. Alleen komt daar nu het Conscientiousness gedrag bij kijken. Dat betekent dat de kans toeneemt dat dit gezin in tijden van stress na gaat denken (Open voor redeneringen) over hun lange termijn doelen en strategieën (Conscientiousness).

Bij ontspanning komt het exploreren van de binnenwereld en buitenwereld weer meer in balans en er komt een meer sociale factor bij in de vorm van Agreeableness. Dat betekent dat er meer verkent wordt hoe men samen over elkaar denkt en hoe men samen de wereld kunnen verkennen. Dat is ook voor een flink deel het huidige gedrag, behalve dat er in de huidige situatie ook een factor bijkomt dat men het belang van materiële beloningen meeweegt (Extraversion).

De Big Ten

Op het laagste abstractieniveau van de Big Ten zien we dat in haar normale doen dit gezin weinig dominant is (Tweede Viool) en zakelijk met elkaar omgaat (Hardvochtig) met een vleugje Compassie en Beleefdheid.

In tijden van stress legt dit gezin juist de nadruk op hard werken (IJver) en netjes werken (Ordentelijk) met ook redelijk wat negatieve emoties (Enthousiasme) en onderling druk uitoefenen (Assertief). Dit gaat wel gepaard met ook enig terugtrekken om de boel zelfstandig weer op te lossen (Onbewogen).

In tijden van ontspanning blijft het gezin redelijk Onbewogen, maar komt er wel meer actie naar voren in Rebels en Impulsief gedrag. Daarnaast gaan Compassie en Beleefdheid een grotere rol spelen.

In hun huidige situatie speelt er veel Rebels gedrag in combinatie met Compassie en Beleefdheid en Assertiviteit en Enthousiasme.

Team dynamiek op basis van breintypen

Net zoals dat mensen verschillende lichaamstypen hebben (dik of dun, lang of kort), zo heeft elk brein ook een breintype. In totaal zijn er negen verschillende breintypen. Afhankelijk van welk breintype je hebt, gedraag je je anders op het vlak van:

 1. Hoe je omgaat met emoties.
 2. Hoe je leert.
 3. Hoe je jezelf motiveert.
 4. Het typische gedrag dat de meeste mensen onder het kopje “persoonlijkheid” plaatsen.

Omdat mensen met hetzelfde breintype zich op een manier gedragen waar jij je makkelijk in herkent, snap je meteen waarom zij zich zo gedragen en is het makkelijk om met hen om te gaan. Alleen hebben de meeste mensen een ander breintype dan jij en zijn ze zonder het Neurogram model voor breintypen moeilijk te begrijpen en lastig om mee om te gaan. Vandaar dat kennis van je eigen breintype in combinatie met kennis van de breintypen van de mensen met wie je samenleeft of samenwerkt zo belangrijk is.

Groepsdynamiek op basis van breintypen

Hoe mensen met elkaar omgaan wordt door tal van factoren bepaald zoals bijvoorbeelde de sfeer, de mate waarin mensen gestresst of ontspannen zijn of de cultuur waarin zij zich bevinden. Breintypen zijn hierbij een hele belangrijke factor zo niet de belangrijkste. Want wanneer je weet welke breintypen de mensen binnen een relatie, gezin of team hebben, valt heel makkelijk te voorspellen hoe deze mensen met elkaar omgaan.

Hierbij is het wel van belang om in te schatten hoe gestresst of ontspannen mensen zijn. Het brein heeft namelijk drie verschillende standen: stress, ontspanning of noch stress noch ontspanning. Hoe wij met onze emoties omgaan, hoe wij leren, hoe wij onszelf motiveren en welk typisch gedrag we laten zien, is een dynamisch geheel. In tijden van stress komt de negatieve kant van ons karakter naar boven. In tijden van ontspanning laten we ons juist van de positieve kant zien. Dat is allemaal te verklaren vanuit mensen hun breintype. Kennis van hun breintype helpt je ook meteen om in te schatten wie er binnen een team teveel stresst en wie lekker ontspannen is. Bovendien helpt kennis van mensen hun breintype ook om hen meer richting ontspanning te bewegen.

Vanwege deze dynamiek komen er binnen een groep mensen of een team altijd de volgende vier situaties voor:

 1. Hoe functioneert het team als iedereen gestresst is. Het team functioneert nu slecht.
 2. Hoe functioneert het team als iedereen ontspannen is. Het team functioneert nu optimaal.
 3. Hoe functioneert het team over het algemeen. Het team functioneert nu gemiddeld.
 4. Hoe is de huidige situatie binnen het team?

De Big Five

Het Neurogram model van breintypen is volledig gebaseerd op de neurowetenschap van Cybernetic Big Five Theory (CB5T). CB5T heeft drie niveaus en op elk niveau kan je zien hoe de dynamiek van een team in elkaar steekt aan de hand van de breintypen van de individuele leden van het team.

In de onderstaande voorbeelden hebben we een team dat bestaat uit alleen maar breintypen #9, de Bemiddelaar. Per team zal de samenstelling qua breintypen natuurlijk verschillen. Vandaar dat het zo verstandig is om de breintypen van elk team te bepalen.

Het voorbeeld team ziet er op het hoogste niveau zo uit:

 Op het niveau van de Big Five ziet dit team er zo uit:

Op het meest gedetailleerde niveau ziet dit team er zo uit:

Aan de hand van deze diagrammen, en in combinatie met het Viable System Model (VSM) van de organisatie, is goed te bepalen of de juiste mensen in een bepaald team zitten. De beste manier om te achterhalen welke breintypen er in een team zitten, is een incompany Neurogram workshop. Deze workshop wordt op een ontspannen en humoristische wijze gegeven, zodat in een ontwapenende sfeer een team elkaar beter leert begrijpen, onuitgesproken wrijving wordt weggenomen en de groepsdynamiek wordt vastgesteld. De workshop zelf bestaat uit twee delen: een onderzoek naar het breintype van elke deelnemer op basis van de best werkende test met daarna een duidelijke uitleg wat het breintype betekent voor elke medewerker individueel en voor de groep. Na deze workshop krijgt de opdrachtgever een rapport waarin de groepsdynamiek wordt beschreven.

Om contact te leggen voor een eerste kennismakingsgesprek op basis waarvan een offerte voor deze incompany training kan worden gemaakt, vul het onderstaande formulier in:

BALANS

Met deze hypnotische meditatie krijg je het ongekende vermogen om zowel goed te functioneren in balans als met een disbalans.
Mensen zijn vaak op zoek naar balans. Maar wie zegt dat balans goed is. Als er problemen zijn, betekent dat geenszins dat er disbalans is. Wellicht is de balans het probleem.

Organisatie

De wetenschappers en cyberneticus Stafford Beer was de eerste die – in de jaren vijftig van de vorige eeuw – organisatiestructuur als baseerde op de werking van het centraal zenuwstelsel en het brein van de individuele mens. Sindsdien is dat de beste manier om organisaties te structureren zoals je kan lezen in mijn boek Management Cybernetics: gezonde financiën en gezonde medewerkers. Er zijn dus veel parallellen tussen hoe mensen en hoe organisaties in elkaar steken. Met deze hypnotische meditatie leer je wat de overeenkomsten zijn en hoe deze samenhangen met jouw breintype.

Met deze hypnotische meditatie krijg je het ongekende vermogen om organisaties te modelleren, te structureren en te optimaliseren om vervolgens de juiste mensen op de juiste plek te zetten.

Aanpassingsvermogen

Met deze hypnotische meditatie krijg je het ongekende vermogen om je te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden Dus met deze hypnotische meditatie vergroot je je aanpassingsvermogen. Helemaal wanneer je van nature weinig de neiging hebt om je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

In deze hypnotische meditatie wordt gesproken over breintypen. Weet je daar nog niet genoeg van af, download dan de gratis breintype test.

Je persoonlijkheid

Om je meer invloed te geven op jezelf en op andere mensen, gaan we met je persoonlijkheid aan de slag. Je leert wat er nodig is om een sterkere persoonlijkheid te krijgen.

Met deze hypnotische meditatie krijg je het ongekende vermogen om je eigen persoonlijkheid te gaan zien als de evolutionaire gedragspatronen die het zijn. Zodra je door hebt dat wat wij “persoonlijkheid” noemen geen werkelijk bestaan heeft, maar gaat over aangeboren gedrag, dan ben je beter in staat om de nadelen van dit aangeboren gedrag te vermijden en de voordelen ervan juist op te zoeken.

Incompany Neurogram® workshop

Ooit een klant, leidinggevende of collega’s gehad die iets deden of zeiden wat jij nooit zou zeggen of doen? Vast wel, want het komt heel vaak voor dat mensen zich op een manier gedragen die jou wereldvreemd is. Men zegt dan dat dat aan een verschil in persoonlijkheid ligt, maar de werkelijkheid is anders. Mensen hebben namelijk geen persoonlijkheid, maar mensen hebben wel een ander brein dan jij. Met het Neurogram® model voor breintypen dat is gebaseerd op de neurowetenschap van Cybernetic Big Five Theory (CB5T), krijg je inzicht in jezelf en inzicht in andere mensen, maar vooral inzicht in waarom sommige andere mensen echt heel anders zijn dan jij en zich ook heel anders gedragen.

Omdat je weinig aan inzicht hebt wanneer daar geen blijvende gedragsverandering op volgt, zijn dit de concrete voordelen van hoe het Neurogram® model bijdraagt aan positieve gedragsverandering.

 • Op individueel niveau leer je je stressgedrag herkennen zodat je in een vroegtijdig stadium, nog voordat je je gestrest voelt, stress stopt door je expres op een ontspannende manier te gaan gedragen.
 • Op individueel niveau leer je korte termijn negatief gedrag vervangen door lange termijn positief gedrag.
 • Op sociaal niveau leer je de typische gedragingen van andere mensen herkennen, zodat je snapt dat hun gedrag heel goed te begrijpen is vanuit hun perspectief op de wereld.
 • Op sociaal niveau leer je de eerste tekenen van stress bij anderen herkennen en hoe je hen vervolgens richting ontspanning kan sturen.
 • Op sociaal niveau leer je hoe je het beste om kan gaan met mensen met een wezenlijk ander brein dan jij.

De Neurogram® workshop bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaan we de breintypen van alle deelnemers ontdekken door een uitgebreid spel te spelen dat lijkt op de 1 tegen 100 quiz. Tijdens dit spel komen alle aspecten van de breintypen voorbij zoals:

 • Hoe gaat elk breintype om met emoties?
 • Hoe gaat elk breintype om met macht?
 • Wat zijn de stressgedragingen van elk breintype?
 • Wat is het ontspanningsgedrag van elk breintype?
 • Wat is de korte termijn valkuil en het lange termijn positieve gedrag om deze valkuil te vermijden.

In deel twee wordt het gedrag van elk breintype nader geduid aan de hand van CB5T. CB5T geeft een compleet raamwerk om te snappen welk deel van het gedrag van mensen voortkomt uit hun breintypen.

Deze workshop wordt op een boeiende en humorvolle wijze gebracht door VU-university certified OBM trainer/coach Joost van der Leij. Joost onderwijst CB5T op de Vrije Universiteit en de Erasmusuniversiteit. Joost is sinds 1997 met dit onderwerp bezig en heeft duizenden mensen geholpen bij het vinden van hun breintype. Dat het breintypenmodel de juiste manier is om een deel van ons menselijk gedrag te begrijpen, volgt onder andere eruit dat bij 95% van de deelnemers hun breintype jaar in jaar uit onder alle omstandigheden hetzelfde blijft. Kortom, wanneer je jezelf, je klanten en je collega’s echt wil doorgronden, organiseer dan met jouw team of organisatie de incompany Neurogram® workshop.

Om contact te leggen voor een eerste kennismakingsgesprek op basis waarvan een offerte voor deze incompany training kan worden gemaakt, vul het onderstaande formulier in:

We respect your email privacy